Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilauseke > Aktiivisen ja passiivisen partisiipin suhde luonnehdittavaansa > § 530 Passiiviset partisiipit ja transitiivisuus; tyyppi kiistelty asia

§ 530 Passiiviset partisiipit ja transitiivisuus; tyyppi kiistelty asia

Passiivimuotoiset partisiipit ja agenttipartisiippi muodostetaan lähinnä transitiiviverbistä, koska partisiippilauseke määrittää partisiipille objektiksi sopivaa ilmausta. Intransitiiviverbien passiivin partisiippimuodot toimivat yleensä vain liittomuotojen ja verbiliittojen osana kuten lauseissa Sohvalla on istuttu ja Nyt on lähdettävä. Transitiivisessa täydennysmuotissa muuten intransitiivinen verbi tosin voi olla passiivin partisiippimuodossa (» § 464, 482):

 
Intransitiivinen: *istuttu sohva | Resultatiivimuotti: puhki istuttu sohva

Muistakin kuin objektin saavista verbeistä muodostetaan joskus passiivisia partisiippilausekkeita. Vakiintuneita tapauksia ovat esim. sormen mentävä reikä, kahden ~ kolmen istuttava (sohva). Monien mentaalisista ja kommunikaatioverbeistä muodostettujen partisiippien määrittämä substantiivi ei vastaa verbin tavallista objektia vaan pikemminkin jotakin muuta täydennystä lauseessa, jonka verbi voi saada täydennyksekseen (a). Tällaiset partisiipit, esim. luultu, epäilty, ajateltu, oletettu, väitetty, uskottu, aiottu, ovat melko vakiintuneita.

(a)
Useita lentoja on peruutettu ja kouluja suljettu myrskyn oletetulla vaikutusalueella. (l) vrt. olettaa, että myrskyn vaikutusalue on… | Ensi vuonna on uhattuna 400 toimihenkilön työpaikka, jos aiotut lisäleikkaukset toteutuvat. (l) vrt. aikoa tehdä lisäleikkauksia | – – pidän mahdottomana, että uhri olisi muutaman minuutin kuluttua tuosta iskusta ollut vastaajan väittämissä voimissa, – –. (l) vrt. väittää, että voimat ovat…

Vakiintuneita ovat myös monet passiiviset partisiipit, jotka on muodostettu elatiivisijaisen aihetäydennyksen saavista kommunikaatioverbeistä (b) tai illatiivisijaisen täydennyksen saavista verbeistä (c). Tavallisia ovat esim. kiistelty, vaiettu, paljon puhuttu ja totuttu, samoin vastattu ~ vastaamaton (posti).

(b)
tilanne Intian ja Pakistanin kiistelemässä Kashmirissa (TV) | Sen mukaisesti rahoja päätettiin jakaa mm. – – Sotkamon kiistellylle tiehankkeelle, – –. (l) | Laitan maanantaiaamuna viestin eilisessä työryhmän kokouksessa keskustelluista asioista. (E) | FAS-lapset ovat vaiettu ihmisryhmä (l) [otsikko]
(c)
Hannu Salaman monipuolinen ja aina omailmeinen tuotanto on rikkonut totutun kirjallisuuden rajoja – –. (l) | – – hän oli ”aseveliakselin” luotettuja ja käytettyjä voimia. (l) | Sipilän viittaama Opiskelijatutkimus 2000 kertoo myös siitä, miksi opiskelijat käyvät työssä. (L) | Nyt monet yhteiskunnallisesti reagoitavat asiat tulevat esiin asiantuntijanäkemyksinä, eivät tutkimukseen perustuvina valmisteluina. (A)

Ryhmän (d) esimerkit edustavat satunnaisempia tapauksia; luonnehdittava on useimmissa niistä lokaalisessa suhteessa partisiippiin.

(d)
Museo oli Carinan mukaan silti yksi matkan kohokohtia. – Vaikka se olikin turistien pesimä paikka. (L) | Hirvimerkin varoittamalla alueella hirvi tuli auton eteen vasemmalta paiskautuen suoraan auton keulaan. (l) | – – kaupunkiluonto on ihmisen rakentama, huolehtima ja ylläpitämä ilmiö. (L) | Puolen vuoden puheenjohtajuuskausi jätti jälkeensä myös – – EU-päättäjien pari kertaa istahtamia tuoleja sekä lahjatavaraa. (L)

Huom. Kun yleensä intransitiivinen verbi esiintyy esim. reittiä tai urheilusuoritusta tarkoittavan objektin kanssa, sen passiivinen partisiippi saa tämän käytön mukaisen tulkinnan (» § 464): päivän päätteeksi uidussa miesten 4×200 vapaauintiviestissä (l), vrt. uida viesti; – –onnistuneiden syöttöjen, syötöillä edetyn matkan ja syötöillä tehtyjen maalien ennätykset (l), vrt. edetä sadan metrin matka.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot