Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Referatiivirakenne > Aktiivi- ja passiivimuotoinen referatiivirakenne > § 540 Rapuja uskotaan saatavan paljon

§ 540 Rapuja uskotaan saatavan paljon

Passiivimuotoisen referatiivirakenteen merkitys vastaa yksipersoonaisen passiivin merkitystä finiittilauseessa, toisin kuin passiivisten partisiippien merkitys yleensä (» § 529).

 
Britit epäilevät Dianaa kohdeltavan huonosti avioerossa. (l) | Se osoittaa meidät hyväksytyn vihdoinkin osaksi Eurooppaa, – –. (l) | Mutta Euroopan yhdentymisen ja kansallisten etujen nimissä riskit katsotaan voitavan ottaa. (l) | Sanoin Amerikassa isoissa kaupungeissa oltavan ainakin viisikymmentä vuotta Suomesta edellä vapaamielisyydessä. (k) | Kellojen aiheuttamasta säteilystä on kuviteltu päästyn eroon jo vuosikymmeniä sitten. (l)

Referatiivirakenteessa käytetään yleisesti myös muutospassiivia (» § 1338). Tällöin referatiivimuotoinen verbi on aktiivissa.

 
Vuori sanoo tulleensa väärin tulkituksi (l) [otsikko] | – – kahden saukon epäiltiin tulleen jopa ammutuksi. (l) | Prinssit katsoivat Thaimaan muuten joutuvan lopullisesti länsivaltojen hallitsemaksi. (a)

Myös passiivimuotoisella referatiivirakenteella on oma subjektin valinta: kun sekä hallitseva rakenne että referatiivirakenne ovat passiivimuotoisia, niiden implisiittiset subjektiargumentit eivät välttämättä ole samatarkoitteisia, vaikka niiden ilmaisemat joukot voivatkin limittyä:

 
Ruokarapuja uskotaan saatavan rapufarmeilta kohta yhtä paljon kuin merroistakin. (l)

Tässä suhteessa referatiivirakenne eroaa infinitiivitäydennyksistä, esim. haluttiin löytää.

Passiivimuotoinen referatiivirakenne eroaa aktiivimuotoisesta siinä, että hallitseva lause vaikuttaa sen objektin sijaan, kun taas aktiivimuotoisen rakenteen totaaliobjekti on pienin poikkeuksin genetiivissä hallitsevan lauseen rakenteesta riippumatta (» § 938). Passiivimuotoisen rakenteen totaaliobjekti on genetiivissä vain kun hallitseva rakenne on perussubjektillinen; käytännössä näin on harvoin.

 
– – moniin yhteiskunnallisiin asioihin pyrittiin vaikuttamaan väittämällä, että Kekkonen itse haluaa jonkin asian hoidettavan tietyllä tavalla. (L) | Nyt annetuilla lisävaroilla arvioidaan turvattavan nykyinen työllistettävien ja työvoimakoulutukseen osallistuvien taso. (l)

Huom. Referatiivirakenne ei esiinny nollapersoonaisena: *Balettitunteja ei äiti sallinut lopettavan vrt. – – balettitunteja ei äiti sallinut lopettaa (l). Se voi ainoastaan olla nollapersoonalauseen kanssa samasubjektinen: Joskus sitä kuvittelee lopettavansa balettitunnit.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot