Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi ja yksipersoonainen passiivi > § 1338 Tulla-passiivia suosivia rakenteita

§ 1338 Tulla-passiivia suosivia rakenteita

Muutospassiivilla on rakennemahdollisuuksia, joita yksipersoonaisella ei ole. Se voi ensinnäkin esiintyä A- ja MA-infinitiivissä sekä E-infinitiivin instruktiivissa (a), samoin imperatiivin persoonamuodoissa (b). Nämä ominaisuudet seuraavat siitä, että muutospassiivi on perussubjektillinen rakenne (vaikka subjekti edustaakin patienttia eikä agenttia).

(a)
Sodan käyneet haluavat tulla haudatuksi lähelle ikätovereitaan (l) | Hänestä on tärkeää tulla hyväksytyksi koulumaailmassa. (l) | Se pitäisi viedä niin pitkälle, että Suomi on valmis tulemaan vedetyksi EU:n tuomioistuimeen avoimuudesta, – –. (l) | Iltalehdessä hän vihjaa, ettei nainen voi aloittaa keskustelua feminismistä tulematta heti tuomituksi. (l) | Vermossa kookas Ace Of Diamonds laukkasi voltista sekä myöhemmin uudelleen tullen hylätyksi. (l) | Tiikerililja on vanha liljalaji, joka ansaitsee tulla viljellyksi nykyisinkin puutarhassa. (A)
(b)
Tyrmää tai tule tyrmätyksi. (l) | Uhkia on [kalanpoikasella] kaksi: Kuole nälkään tai tule syödyksi, – –. (l)

Rakenteen perussubjektillisuudesta seuraa myös, että muutospassiivi esiintyy referatiivi- (c) ja temporaalirakenteessa (d) hallitsevan lauseen kanssa samasubjektisena. (Yksipersoonaisen passiivin rajoituksista näissä rakenteissa » § 540, 548.)

(c)
Pedofiili ei tiennyt tulevansa filmatuksi, – –. (l) vrt. Pedofiili ei tiennyt itseään filmattavan. | Esko Aho kertoo tarjoutuneensa Paavo Lipposelle valtiovarainministeriksi mutta tulleensa torjutuksi. (l) | – – pirkanmaalaiset tuntevat tulleensa harhautetuksi. (l)
(d)
Kannattaa muistaa, että Salolainenkin oli suuri guru tullessaan valituksi puolueensa puheenjohtajaksi. (l)

Samasubjektiset yhdysrakenteet ovat samasta syystä mahdollisia myös finiittilauseiden alistuksessa (e) ja rinnastuksessa (f–g) (» § 1180; yksipersoonaisesta passiivista tällaisissa yhteyksissä » § 1181). Subjektittomassa otsikossa (g) kaksi lausetta ymmärretään paralleelisiksi ja samasubjektisiksi.

(e)
Kuka jaksaa kiihtyä vaikka aika ajoin tulee huijatuksi? (l) | Niinpä mies haluaa pettää naista, ennen kuin itse tulee petetyksi. (l)
(f)
Tämä sekoitti keskittymiskykyä siinä määrin, että Pantsu ratsasti väärän radan ja tuli hylätyksi. (l) | Politiikkaan van Ooik lähti sitoutumattomana 1988 ja tuli valituksi valtuustoon Saarijärven kaikkien aikojen suurimmalla äänimäärällä. (l)
(g)
Halusi ostaa seksiä – tuli ryöstetyksi (L)

Samasubjektisten rakenteiden mahdollisuus saattaa olla yksi monipersoonaista passiivirakennetta suosiva tekijä. Yksipersoonaista passiivia käytettäessä olisi samatarkoitteinen jäsen usein toistettava, koska rakenne vaatii sen olevan partitiivissa tai akkusatiivissa: häntä huijataan; häntä ~ hänet petetään (vrt. e).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot