Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi tulla valituksi ja tilapassiivi olla hoidettu ~ selvitettävänä > § 1333 Verbiliitosta koostuvien passiivien tyypit

§ 1333 Verbiliitosta koostuvien passiivien tyypit

Verbiliitosta koostuvia monipersoonaisia passiiveja on kahta tyyppiä. Muutospassiivissa on apuverbinä muutosverbi tulla tai joutua (a), tilapassiivissa tilaverbi olla (b). Tämän mukaisesti vaihtelee myös partisiipin sija: muutospassiivissa se on translatiivi, tilapassiivissa essiivi tai predikatiivin sija eli nominatiivi tai partitiivi.

(a)
Asiat tulevat hoidetu(i)ksi. | Minä jouduin poliisin yllättämäksi. | Me jouduimme (poliisin) kuulusteltavaksi.
(b)
Asia on hyvin hoidettu. | Ratkaisu on johtajan ehdottama. | Ravintola oli suljettuna. | Sinä olit (parlamentin) kuultavana.

Passiivisen verbiliiton keskeisenä osana on passiivimuotoinen tai ‑tulkintainen partisiippi. Agenttipartisiippi (poliisin yllättämäksi) ei sisällä passiivin tunnusta mutta on muilta ominaisuuksiltaan passiivin kaltainen (» § 529).

Monipersoonaisessa passiivissa verbi kongruoi yleensä edellään olevan subjektin kanssa, mutta lause voi myös noudattaa eksistentiaalilauseen mallia ja saada partitiivisubjektin (c). Tämä on mahdollista muutospassiivissa ja essiivillisessä tilapassiivissa. Remaattinen subjekti voi muutenkin olla verbikentässä (d).

(c)
Valituksi tuli useita ulkomaalaisia. | Poliisin selvitettävänä on raakoja huumerikoksia.
(d)
Paperin valtuusto valitsi itselleen eilen uuden puheenjohtajan edesmenneen Kimmo Kähärän tilalle. Valituksi tuli pietarsaarelainen pääluottamusmies Seppo Tyni. (l)

Kuten yksipersoonainenkin passiivi, muutos- ja tilapassiivi implikoivat yleensä ihmistarkoitteista tekijää tai muuta subjektiargumenttia. Ilmipantu subjektiargumentti ei välttämättä ole ihmistarkoitteinen. Se ilmaistaan genetiivi-NP:llä, joka on agenttipartisiipin yhteydessä pakollinen: jouduin poliisin ~ sateen yllättämäksi; myös poliisin kuulusteltavaksi, sateen kasteltavaksi. Genetiivi-NP on partisiipin, ei lauseen subjektiargumentti; se on verrattavissa agenttiadverbiaaliin (» § 1327).

Verbiliittopohjaiset passiivirakenteet ovat vähemmän vakiintuneita ja harvemmin esiintyviä kuin yksipersoonainen passiivi. Syntaktisesti ne ovat ymmärrettävissä myös partisiippilausekkeen sisältäviksi aktiivilauseiksi (» § 1336).

Huom. Muutospassiivina käytetään myös TUA-infiniittiä: Neuvotteluissa nämä avoimesti protektionistiset EEC:n ehdot tulivat kirjoitettua jonkinlaisessa ehdollisessa muodossa sopimukseen (l). Tavallisemmin tulla tehtyä ilmaisee jälkikäteisnäkökulmaa tilanteeseen (» § 1342, 453).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot