Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Moniosaiset predikaatit > Verbiliitot > § 453 Muita verbiliittoja: olla tekevinään, tulla tehdyksi

§ 453 Muita verbiliittoja: olla tekevinään, tulla tehdyksi

Verbiliitto olla tekevinään (eli kvasirakenne) sisältää subjektiin viittaavan possessiivisuffiksin. Verbiliitolla etäännytetään kuvattu tilanne todellisuudesta ja esitetään se esim. teeskentelynä, leikkinä, unena tai kuvitelmana:

(a)
Sovitaan ettei olla enää huomaavinamme niitä. (l) | – – vaikka olet hänen isänsä ja poliisi – tai ainakin niin helvetisti olevinasi poliisi. (k) | Minä olinkin koneessa näkevinäni hänet, mutta en luottanut silmiini… (k)

Suppeakäyttöinen olla tehdäkseen -rakenne (eli fatum-rakenne) sisältää myös possessiivisuffiksin. Rakenne esiintyy pääasiassa jos-lauseessa ja tähdentää sitä, ettei asia ole hallittavissa (b). Merkitykseltään sitä lähellä on rakenne, jossa apuverbinä on ottaa ja pääverbi intransitiivinen (c); se esiintyy useimmiten kieltolauseessa.

(b)
Kaupungin sisäinen puhelinverkko toimii, jos on toimiakseen, mutta kaupungista on turha yrittää soittaa ulos – –. (l)
(c)
Joulukuussa 1992 Backleyn olkapää leikattiin, mutta olkapäävaiva ei ottanut hellittääkseen. (l) | Usein tämä tietysti kismittää, kun asiat eivät ota sujuakseen. (l) | Ääni, laulajan tärkein lahja, otti sekin oikkuillakseen. (l)

Rakenteelliselta kannalta näiden tyyppien transitiivisia vastineita ovat verbiliitot, joissa verbiin saada tai ottaa liittyy A-infinitiivin translatiivi.

Verbiliitto tulla tehtyä ~ tehdyksi on yksipersoonainen ja yleensä subjektiton, mutta siihen voi liittyä genetiivisubjekti (d). Merkitykseltään sitä lähellä on tulla tehneeksi ‑verbiliitto (e), joka kuitenkin saa perussubjektin ja taipuu persoonissa. Näillä verbiliitoilla esitetään tilanne jo toteutuneena tuloksena. Käytössä korostuu teon tahaton vaikutus; implikaationa on usein, että tekijän vastuu tai tietoisuus teosta on alentunut. Nämä tulkinnat edellyttävät elollista osallistujaa; tulla tehneeksi ‑verbiliitolla on myös käyttö, jossa elollista osallistujaa ei oleteta ja asiaa tarkastellaan pelkästään tuloksen kautta (f).

(d)
Perhana, taas tuli mollattua pääministeriä, tästä ei hyvä seuraa. (L) | Pikkujoulujen aikaan monen tulee huudelluksi salaisiksi tarkoitettuja työasioita kaiken kansan kuullen. (l)
(e)
Viattoman tieteisuskon päivät olivat ohi, kun tutkijat sähköisten purkinavaajien ja muun hyödyllisen ohessa tulivat keksineeksi atomipommin. (l)
(f)
Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta luonnollisen radioaktiivisuuden keksimisestä. (l)

Verbiliitolla tulla tehdyksi on myös monipersoonaisen passiivin merkitys; sekin kuvaa tapahtumaa tuloksen kannalta (» § 1342). Verbiliitto saada tehdyksi ~ tehtyä (g) on tulla hoidetuksi ~ hoidettua -rakenteen kausatiivinen vastine (’aiheuttaa että tulee tehdyksi’), joka esittää teon suorituksena ja siten implikoi tietoista yrittämistä.

(g)
– – Aina me on saatu hoidetuksi sekä lyhennys että korot. Kertaakaan ei ole pyydetty lisäaikaa. (k) | Palokunta sai estettyä palon leviämisen yläpuolella oleviin asuinhuoneistoihin. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot