Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Olo- ja suuntasijaiset muotit > Siirtyminen ja asettuminen > § 476 Lähtökohta ja määränpää tai vain määränpää

§ 476 Lähtökohta ja määränpää tai vain määränpää

Sijainnin muuttumista ilmaisevia muotteja on kahta tyyppiä. Ensimmäinen edellyttää kahta paikkaa: lähtökohtaa eli liikkujan muutosta edeltävää sekä määränpäätä eli muutoksen jälkeistä paikkaa. Nämä muodostavat väylän, jota voidaan myös spesifioida tarkemmin. Laajimmillaan sijainnin muutosta ilmaisevaan muottiin kuuluukin kolme lokatiivista täydennystä:

 
Tulin ~ kuljin ~ rämmin [metsästä] [ojanpientareita pitkin] [kotiin]. | Kannoin ~ toin ~ vein ~ raahasin säkin [metsästä] [ojanpientareita pitkin] [kotiin].

Toinen tyyppi sisältää vain yhden, tyypillisesti tulosijaisen täydennyksen. Siinä esiintyvät verbit ilmaisevat paikan tai tilan muutosta, jota ei esitetä väylää pitkin etenevänä.

 
Asetuin ~ istuuduin (*pöydältä) nojatuoliin. | Panin ~ laitoin ~ pistin ~ sijoitin ~ pystytin säkin (*metsästä) (*ojanpientareita pitkin) navetan seinää vasten.

Ero koskee sekä intransitiivisia että transitiivisia verbejä. Tämän mukaisesti erottuu neljä suuntaista muottia: siirtymis- (a) ja siirtämismuotti (c) sekä asettumis- (b) ja asettamismuotti (d). Edellisiin kuuluu väylän ja siis yhtäaikaisen ero- ja tulosijan mahdollisuus, jälkimmäisiin ei. Siirtymismuotissa esiintyvät mm. deskriptiiviset verbijohdokset (» § 309). Liikettä kuvataan tällöin esim. liikkujan tai tapahtuman tuottamalla ääni- tai liikevaikutelmalla.

(a)
Siirtymismuotti: Siirryin keittiöstä olohuoneeseen.
Monet tulevat alalle pystymetsästä. (l) | Kirjassa edetään rituaalista tanssitaiteeseen, musiikin ja teatterin kautta performanssiin ja mediataiteeseen. (l) | Siviilipalvelusmiesten on jälleen aika pakittaa ulos ja toivoa auton käynnistyvän ensimmäisellä yrityksellä. (L) | – – metrojuna voisi jyskyttää tulevaisuudessa edelleen Kumpulan ja Arabianrannan kautta Viikkiin. (L) | Volkkari huristaa reippaasti mäkeä alas ja kaarteeseen. (L)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: ampaista, astella, edetä, harppoa, hiihtää, hiipiä, hypätä, hölkätä, juosta, kahlata, kiivetä, kohota, kulkea, kömpiä, laskeutua, laukata, lentää, loikkia, lähteä, matkustaa, mennä, muuttaa, nousta, palata, poistua, pudota, pulputa, päätyä, ryömiä, rämpiä, saapua, siirtyä, sipsuttaa, soutaa, syöksyä, tihkua, tulla, uida, valua, vetäytyä, virrata
(b)
Asettumismuotti: Asetuin sohvalle.
Viennistä valtaosa suuntautuu EU-maihin sekä Baltiaan ja Venäjälle. (l) | Urheiden sotatyttöjen heilat uskaltautuivat vain vaivoin harjoitusalueelle. (l) | Kaksi tikkakoskelaista miestä yritti viime syyskuussa murtautua Tikkakoskella omakotitaloon ja piharakennukseen. (l) | Iltaan mennessä olin kotiutunut taloon. (k)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: asettua, heittäytyä, istuutua, kokoontua, kotiutua, paneutua, sijoittua, uskaltautua

Transitiivisissa siirtämis- ja asettamismuoteissa esiintyvät verbit ovat usein liikeverbien kausatiivisia vastineita: subjektitarkoite aiheuttaa tai pyrkii aiheuttamaan objektitarkoitteen konkreettisen tai metaforisen paikanmuutoksen. Olennaista on objektitarkoitteen paikanmuutos, vaikka subjektitarkoitteenkin paikka voi samalla muuttua, kuten esim. verbeillä kantaa, taluttaa, kävelyttää ja saattaa.

(c)
Siirtämismuotti: Siirsin tuolin keittiöstä olohuoneeseen.
– – kirjeitä, joita museoon on lähetetty kaikkialta maailmasta. (l) | Kultakaulustyöntekijöitä lennätetään niin Etelä-Koreasta kuin muualtakin Kaukoidästä yhä useammin maisterin- tai tohtorinoppiin Yhdysvaltoihin. (a) | Näin se imi kaikkialta voimaa itseensä ja oli yhteydessä ilman ja maan haltioihin. (k) | Hän puhalteli savua pöydän toiselle puolen, kohti sohvaa. (k)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: ajaa, ammentaa, hakea, heittää, kaataa, kantaa, karkottaa, keinuttaa, kiskoa, kuljettaa, kyyditä, kävelyttää, laahata, laskea, lennättää, lähettää, marssittaa, nostaa, noutaa, puhaltaa, raahata, ruiskuttaa, saattaa, siirtää, taluttaa, tuoda, työntää, uittaa, vetää, viedä
(d)
Asettamismuotti: Asetin lasit pöytään.
– Ei kuulu teille, minä sanoin ja laitoin aurinkolasit nenälleni. (k) | Hakemukset tulee toimittaa Kuopion yliopiston hallintoviraston kirjaamoon osoite Pl 1627 – –. (a) | Uteliaitten paikallisten ihmisten ohella myös poliisi oli hälytetty paikalle – –. (a)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: asettaa, jättää, kiinnittää, laittaa, ojentaa, panna, pistää, sijoittaa, toimittaa

Monien asettumis- ja asettamismuotissa esiintyvien verbien yhteydessä täydennys on pakollinen: Panen kirjan pöydälle vrt. ?Panin kirjan, ?Panin pöydälle.

Yleisin adverbiaalitäydennyksen muoto on kaikissa tässä käsitellyissä muoteissa tulosijainen, mukaan lukien merkitykseltään tulosijaiset adverbit kuten pois tai ulos (MA-infinitiivistä » § 479). Erosijaisessa asettumismuotissa esiintyvät kuitenkin esim. katoamista ilmaisevat (e) sekä transitiiviset keräämistä ja sieppaamista ilmaisevat verbit sekä yleisesti myös noutaa ja hakea (f). Tulosijainen täydennys on kuitenkin mahdollinen vaihtoehto; erosijaista ilmausta on usein tukemassa tulosijainen: Mieleni olisi tehnyt rynnätä pois koko salista (k).

(e)
Lehdistötilaisuuden jo loputtua ja kaikkien kaikottua paikalta, – –. (l) | Kansalaiset etääntyvät huolestuttavasti Euroopan unionin vallankäytöstä, – –. (l)
 
erkaantua, etääntyä, hävitä, irrota, kaikota, lähteä, myöhästyä, paeta, perääntyä, poistua, polveutua, pudota, vapautua, vetäytyä, väistyä
(f)
Poliisi joutui noutamaan naisen kotoaan oikeuteen (l) | Eine noukki värjättäviä hiussuikaleita hatun sisästä virkkuukoukulla. (k)
 
kerätä, napata, noukkia, poimia, pyydystää, siepata

Verbit etsiä ja löytää saavat erosijaisen lokatiivisen täydennyksen; tulosija ilmaisee niiden yhteydessä tarkoitusta: Löysin verhot makuuhuoneeseen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot