Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Olo- ja suuntasijaiset muotit > Siirtyminen ja asettuminen > § 477 Abstrakti tai implisiittinen paikan muutos

§ 477 Abstrakti tai implisiittinen paikan muutos

Asettumis- (a) ja asettamismuotissa (b) esiintyy erilaisia valmistumista, valmistamista ja suunnittelua ilmaisevia verbejä: jotakin tulee olemaan jossakin.

(a)
Pääkaupunkiseudulle valmistuu kesän aikana kaksi huoltoasemaa. (l)
(b)
Tiettyjen lajityyppien klassikot voisi helposti kaivertaa yhdelle vaivaiselle cd-levylle. (k) | Se oli kirjoitettu pienellä käsialalla vaaleansiniselle paperille ja tuoksui lavendelilta. (k) | Laitan lukulampun niin, että voin käsilläni tehdä jäniksiä ja koiranpäitä ja vaikka mitä vastapäiselle seinälle. (k) | Antero Kare on peruskorjauttanut talonsa muutamia vuosia sitten ja suunnitellut sinne oman ateljeensa. (l)

Kuuleminen voidaan esittää siirtymismuotin mukaisena informaation siirtymisenä: Kuulin kotoa ~ Kotoa kuului kummallisia uutisia. Havainto- ja kommunikaatioverbien yhteydessä paikkaa ilmaisevilla lausekkeilla on kuitenkin usein siirtämis- ja asettamismuoteista poikkeava tulkinta (» § 967).

Verbejä, jotka ilmaisevat erittämistä tai ravinnon nauttimista (syödä, juoda, pissata, ulostaa, oksentaa, sylkeä), yhdistää liikuttamisverbeihin se, että erittyvä tai nautittava aine siirtyy. Ne esiintyvät siirtämismuotissa paitsi objektin kanssa (c) myös siten, että objekti jää implisiittiseksi (d). Erittämisverbit esiintyvät tulosijaisessa, syömis- ja juomisverbit etenkin erosijaisessa muotissa (paitsi esim. syödä suuhunsa).

(c)
Seppä hörppää haaleankitkerän kahvitilkan kupistaan, – –. (k) | Hän heitti sen kaivosta ylös ja jäi itse sylkemään verta kaivoon ja huuhtomaan ientään. (k)
(d)
He söivät ahneesti kupeista, joista emali oli kolhiutunut kauan sitten pois. (k) | Tamur hörppäsi mukista. (k) | Kello 15.01 hän oksentaa housuilleni – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot