Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Vaikutelmaverbit > § 488 Maistua, kuulua, vaikuttaa

§ 488 Maistua, kuulua, vaikuttaa

Vaikutelmaverbeistä osa ilmaisee aistivaikutelmaa, osa on yleiskäyttöisempiä, aistin suhteen neutraalimpia evidentiaalisia verbejä.

 
Aistivaikutelmaverbit: haista, löyhkätä, maistua, tuoksua | Yleisvaikutelmaverbit: kuulua, näyttää, näkyä, tuntua, vaikuttaa

Verbit edellyttävät elollista kokijaa, joka kuitenkin yleensä jää implisiittiseksi. Se voidaan ilmaista adverbiaalilla, esim. minusta, minun mielestäni. Vaikutelmaverbeille on (verbejä näkyä ja kuulua lukuun ottamatta) yhteistä predikatiiviadverbiaali (a). Se ei ole pakollinen (b) paitsi verbillä vaikuttaa (vaikutelman merkityksessä).

(a)
Tämä maistuu ~ vaikuttaa hyvältä ~ hyvälle.
(b)
Sisällä haisee, se haisee itse, kaikki haisee ja on likaista. (k) | Sitäpaitsi todella tärkeät asiat eivät näy eivätkä tuoksu. (k) | Rymäkkä kuului selvästi, se oli lähellä. (k) | Vain päässä tuntui kova, jyskyttävä kipu. (k)

Yleisvaikutelmaverbit saavat vaihtoehtoisesti infinitiivi- tai lausesubjektin, jonka mahdollisuus riippuu predikatiiviadverbiaalin laadusta (c) (» § 911). Lause voi kuitenkin esiintyä myös luonnehtivana, siis samassa asemassa kuin predikatiiviadverbiaali. Silloin siihen liittyykin yleensä vastaavansijainen tukipronomini (d).

(c)
Tuntui vaikealta olla puhumatta. | Tuntuu oudolta, että joku voi ajatella noin.
(d)
Tuntui (siltä), että emme pystyisi kohtaamaan.

Yleisvaikutelmaverbit muodostavat lisäksi verbiketjuja (e) (» § 496). Muista ketjuverbeistä ne poikkeavat siinä, että niihin liittyy partisiippipohjainen vAn- tai neen-päätteinen verbinmuoto, joka voi ilmaista hallitsevaan verbiin nähden päättymätöntä tai aiempaa asiaintilaa ja jolla on myös passiivimuoto.

(e)
Myös presidentti Boris Jeltsin näytti olevan kuin ällikällä lyöty. (l) | Suomi on pieni maa, ja myös rötöstelijät vaikuttavat pyörineen kaikki toistensa ympärillä. (l) | Venäläisessä arkipuheessa kuuluu nykyään usein käytettävän suomalaisista nimitystä finik, joka oikeastaan merkitsee taatelia. (l)

Verbiketjun partisiippimuodolla on sama rooli kuin predikatiiviadverbiaalilla: Suoritus näytti kelpaavan vrt. Suoritus näytti kelvolliselta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot