Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Olo- ja suuntasijaiset muotit > Tilanmuutosmuotti ja resultatiivimuotti > § 481 Tulla joksikin, tehdä ~ tarkoittaa jokin joksikin

§ 481 Tulla joksikin, tehdä ~ tarkoittaa jokin joksikin

Tilanmuutosmuotit ovat asettumis- ja asettamismuottien kaltaisia, mutta tulopaikkaa vastaa niillä subjekti- tai objektitarkoitteen muutoksen jälkeinen tila. Muutosta edeltävä tila ilmaistaan vain harvoin: muuttua ~ kasvaa (jostakin) joksikin. Samanlaisessa muotissa esiintyy myös johonkin tehtävään tarkoittamista ja hyväksymistä ilmaisevia verbejä, jolloin ei ole kyse varsinaisesta muutoksesta.

 
Muuttumis- ja tarkoitusmuotti: Ryhdyn opettajaksi ~ ilkeäksi.
Jos haluat miljonääriksi ryhdy malliksi (l) [otsikko] | Betoniraudoittajan ammattiin Matti pätevöityi kantapään kautta – –. (l) | Irlanti kiihdyttää nettiykköseksi (L) [otsikko]
 
Muotissa esiintyviä verbejä: jakautua, jäädä, käydä, mennä, muodostua, muuttua, osoittautua, pätevöityä, valmistua, varmistua
 
Muuttamis- ja tarkoittamismuotti: Tämä tekee minut epävarmaksi.
Nimi johtui siitä, että potilas sai niin kovan päänsäryn, että se teki hänet hulluksi. (l) | Tietäjä sai selville, että eräs naimattomana kuollut nainen oli hakenut hänet itselleen sulhaseksi. (k)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: ajatella, edellyttää, ehdottaa, esittää, haluta, hyväksyä, kaavailla, kuvitella, muuttaa, määrätä, nimittää, odottaa, saada, suositella, suunnitella, tarjota, tarkoittaa, tehdä, toivoa, tuomita, vaatia, valita

Intransitiivisessa muuttumismuotissa ovat tyypillisiä kaikenlaiset muutos- ja valmistumisverbit kuten kiehua (kypsäksi), kypsyä (mössöksi) ja värjäytyä (punaiseksi). Transitiivisessa muotissa taas esiintyvät vastaavat transitiiviverbit kuten keittää, värjätä, maalata, pestä, niputtaa, yhdistää. Oma tilanmuutosmuotin tyyppinsä on tuloslause (» § 904):

 
Bulgarian maaperä on niin hedelmällistä, että Stalin suunnitteli maasta Sevin vilja-aittaa. (l) | Oppositio haluaa Ahvenanmaasta Itämeren keskuksen (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot