Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Verbit ja subjektin laatu > Abstrakti subjekti, lausesubjekti ja infinitiivisubjekti > § 458 Aiheuttaa, ratkaista, käydä ilmi, hävettää, riittää

§ 458 Aiheuttaa, ratkaista, käydä ilmi, hävettää, riittää

Samat verbit, jotka voivat saada abstraktin NP-subjektin, sallivat myös tukipronominillisen lausesubjektin. Tällaisia ovat esim. vaikuttamista ja perustelusuhteita ilmaisevat verbit (a).

(a)
Vaikuttaminen: aiheuttaa, antaa aihetta, auttaa, edistää, haitata, helpottaa, hillitä, horjuttaa, korostaa, lievittää, mutkistaa, nopeuttaa, pahentaa, parantaa, vaikeuttaa, vaikuttaa, vauhdittaa, viivyttää, vähentää | Ratkaisu ja perustelu: ennustaa, kertoa, kuvastaa, kuvata, määrätä, osoittaa, paljastaa, puhua jnk puolesta, puoltaa, ratkaista, selittää, todistaa, tukea, viestiä, vihjata, viitata
 
Lupa-asioiden selvittelyä mutkistaa se, että väkeä on liikuteltu eri yritysten kautta. (l)

Hieman suppeampi verbijoukko esiintyy yleisesti myös tukipronominittoman lausesubjektin kanssa (b) (» § 11461148).

(b)
ihmetyttää, ilmetä, johtua, kuulua asiaan, käydä ilmi, liikuttaa, merkitä ’tarkoittaa’, näkyä, osoittautua, paljastua, puuttua, ratketa, sattua ’tapahtua’, selvitä, seurata, tapahtua, tarkoittaa, unohtua, vahvistua, valjeta, varmistua
 
Huollossa paljastui, että tukivarsi oli irronnut korista. (l) vrt. Se, että tukivarsi oli irronnut korista, paljastui huollossa. | Kysynnästä riippuu miten tahti jatkuu. (l)

Vähiten on infinitiivisubjektin saavia verbejä (» § 503504). Niihin kuuluu mm. kokijaobjektillisia tunneverbejä kuten arveluttaa ja hävettää (» § 467) sekä kohdassa (c) lueteltuja verbejä ja verbi-idiomeja. Lausesubjekti on samoilla verbeillä mahdollinen.

(c)
kestää, riittää, viedä (aikaa), tulla ~ juolahtaa mieleen, (ei) tulla kuuloon(kaan)
 
Poliiseilta kesti varttitunnin saada mies ymmärtämään, että – –. (l) | Heille riittää noudattaa vanhaa kaunista tapaa. (k)

Lausesubjekti voi olla interrogatiivimuotoinen, ts. alisteinen kysymyslause, selviämistä, ratkeamista ja mieleen juolahtamista tarkoittavien verbien ja verbi-idiomien yhteydessä: Minulle selvisi ~ ei käynyt ilmi, kuinka monta virheitä oli. Alisteinen kysymyslause on mahdollinen myös pohtimista ja huolta ilmaisevilla kokijaobjektillisilla verbeillä, kuten epäilyttää, huolestuttaa, ihmetyttää ja kiinnostaa, sekä asiaintilojen riippuvuuksia ja relevanssia ilmaisevilla verbeillä, esim. ratkaista, todistaa, merkitä, koskea (jotakuta), seurata tai riippua (jostakin), korreloida (jonkin kanssa), vaikuttaa (johonkin).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot