Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Intransitiivisuus ja transitiivisuus > Intransitiivisten verbien merkitysryhmiä > § 459 Muutos, ilmiö, reaktio, oleminen, kertyminen

§ 459 Muutos, ilmiö, reaktio, oleminen, kertyminen

Intransitiivisia ovat yksipaikkaiset verbit, jotka saavat täydennyksekseen vain subjektin, esim. yskiä ja toteutua. Lisäksi intransitiivisia ovat verbit, jotka saavat subjektin ja adverbiaalitäydennyksen mutta eivät objektia, kuten sijaita tai saapua. Hyvinkin monet intransitiiviverbit voivat saada adverbiaalitäydennyksen, objektin tai molemmat jossakin täydennysmuotissa (» § 449).

Yksipaikkaiset verbit ilmaisevat sekä subjektin elollisuuden suhteen neutraaleja tiloja ja tilanmuutoksia että elollista tekijää edellyttäviä toimintoja. Nominikantaiset muuttumisjohdokset kuten vanheta ja monipuolistua ovat suuri yksipaikkaisten verbien ryhmä (» § 337338). Yksipaikkaisia intransitiiviverbejä on mm. seuraavissa ryhmissä:

 
Tilan tai ominaisuuden muutos: aueta, edistyä, harveta, herätä, kastua, kasvaa, katketa, kehittyä, keskeytyä, kuolla, nopeutua, päättyä, syntyä, taantua, toteutua, tulehtua, turvota, vanhentua, väsyä | Asennon muutos, sisäinen liike: heilua, hulmuta, hytkyä, kaatua, kuplia, lysähtää, läikkyä, notkahtaa, roiskua, seisahtaa, vapista | Havainnoitava tila tai tapahtuma: helähtää, hohtaa, kaikua, kilistä, kimaltaa, loistaa, paukkua, punottaa, tömistä, välähdellä | Elollisen olennon toiminta tai reagointi: aivastaa, etuilla, hengittää, hikoilla, hössöttää, irvistää, itkeä, juopotella, kuorsata, mellakoida, myöhästellä, mököttää, nauraa, oksentaa, puuhailla, sienestää, tanssia, tupakoida, vetkutella

Intransitiiviverbit voivat esiintyä partitiivisubjektillisina eksistentiaalilauseessa (» § 893894). Muita verbejä enemmän partitiivisubjektia suosivat olla ja tulla sekä seuraavat verbit:

 
Yleisiä eksistentiaaliverbejä: aiheutua, esiintyä, ilmaantua, ilmestyä, ilmetä, jäädä, koitua, kuulua, liietä, löytyä, mahtua, muodostua, näkyä, puuttua, riittää, sattua ’tapahtua’, seurata (jostakin), sisältyä, syntyä, tapahtua | Erittymis- ja kertymisverbejä: erittyä, herua, huveta, karttua, kasaantua, kertyä, kerääntyä, kulua, pursuta, siunaantua, tihkua, tippua, tulvia, valua, virrata, vuotaa

Keskeisiä ovat yleiskäyttöiset ilmenemistä tai esille tuloa ilmaisevat verbit, eksistentiaaliverbit. Erittymistä ja kerääntymistä ilmaisevat verbit suosivat partitiivia siksi, että ne saavat tyypillisesti jaollisen subjektin (a).

(a)
Neuvostoliitosta kun toistaiseksi oli tihkunut sangen vähän yksityiskohtia. (l) | – – 1960-luvun alussa, jolloin työväenliikkeeseen oli virrannut sivistyneistöä. (l) | Aina sitä jonkinlaista työtä siunaantuu. (PS) | Velkaa on kertynyt satoja tuhansia markkoja. (l)

Olla-verbin tapaan esiintyvät mm. verbit elää, asua, oleskella tai sijaita (b), asentoverbit, jotka partitiivisubjektillisina kuvaavat subjektitarkoitteen tyypillistä tapaa olla (c), joukon epämääräistä liikehdintää kuvaavat verbit, kuten pyöriä, pörrätä, hääriä, hyöriä, sekä joukkotarkoitteista subjektia edellyttävät verbit parveilla ja vilistä (d).

(b)
Sisävesissä elää 18–28 sentin mittaisia järvinahkiaisia, – –. (l) | Tutkimusasemilla asuu myös lapsiperheitä. (l)
(c)
Vieressä seisoo edellisestä näyttelystä purkamattomia laatikoita, sisällään veistoksia. (l) | Juomalaulun SM-finaalin raadissa istui sekä musiikin ammattilaisia että tavallisia musiikin kuluttajia. (l) | – – että vaarattomia merikäärmeitä lojuu silloin tällöin rannalla, kun niitä on jäänyt kalastajien verkkoon. (l)
(d)
Kissoja pyörii nurkissa kuin vastustajan miehiä KooVeen maalilla. (l) | Nimmareiden pyytäjiä parveilee tyttöjen ympärillä kuin nälkäisiä hyttysiä hikisten gladiaattoreiden kiusana. (l)

Vastaavasti johonkin tulemista tai ilmestymistä voidaan ilmaista verbien tulla ja ilmestyä tapaan monilla muutosverbeillä (e).

(e)
Keskustaan on hiljattain noussut muutamia monikerroksisia rakennuksia kiiltävine julkisivuineen; – –. (l) | Päinvastaisia suunnitelmia sen sijaan putkahtaa esiin ripeää vauhtia. (la) | Hän paiskasi nuotioon ison honkapölkyn niin että kipinöitä sinkoili ympäriinsä. (k) | Syrjäteiltä tunkeutui väkisin autoja yhtämittaiseen jonoon. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot