Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Eksistentiaalilause > § 894 Eksistentiaalilauseen paikanilmaus ja subjekti

§ 894 Eksistentiaalilauseen paikanilmaus ja subjekti

Eksistentiaalilauseen sanajärjestys on tyyppiä Advli + V + S. Alkuasemainen paikanilmaus voi ilmaista konkreettista paikkaa, jolloin e-subjekti kertoo kyseisen paikan sisällöstä. Eksistentiaalilauseessa voi olla kaksikin paikanilmausta. Toinen niistä voi muodostaa e-subjektin kanssa yhteen kuuluvan kokonaisuuden (a). Yleensä paikanilmaus on referentiaalinen, mutta sellaisena esiintyy myös epäreferentiaalisia ilmauksia kuten jäljellä, tarjolla, saatavilla, luvassa, tiedossa, käytössä, myynnissä (b).

(a)
Kärryjen pohjalla oli heinäsäkki ja heiniä. | Sadan vuoden kuluttua siellä on jo kaupungin raja. (la) | Onko täällä missään sohvaa? (k) | Ja toisella puolen oli kaksoisvuoteet. (k) | Vatasen Mercedesissä on moottori tutusti edessä, eikä ajokki ole muutenkaan sarjan mielikuvituksellisimpia. (l)
(b)
Seuran juhlanäyttely on avoinna Vuoltsun toimintakeskuksessa sunnuntai-iltaan saakka. Esillä on kaloja kaikista maanosista. (l)

Kun paikanilmaus ei tarkoita varsinaista sijaintia, e-lause saa abstraktimman tulkinnan (c). Kaikissa eksistentiaalilauseissa ei kuvata paikkaa edes metaforisesti. Paikallissijainen ilmaus voi esim. määräytyä e-subjektina olevan sanan rektion perusteella (d).

(c)
Piparitaikinoiden hinnoissa on aikamoisia eroja. (l) | Kanerva ilmoitti Turun Sanomissa, että Lipposen hallituksen ministereissä on lörpöttelijöitä. (l)
(d)
Myös torpista on jäänteitä. (l) | Kahvin vähittäishinnan korotukseen on paineita. (l) | Mahdollisen ryhmäpäätöksen pitämisestä ei kuitenkaan ole minkäänlaista varmuutta. (l)

Eksistentiaalilauseen keskeisenä tehtävänä on pidetty paitsi lauseenalkuisen paikanilmauksen luonnehtimista, nimenomaan uuden tarkoitteen tuomista diskurssiin (e). Tällä perusteella sitä on nimitetty myös esittelyrakenteeksi. Lauseen e-subjekti voi kuitenkin vain kuvailla paikkaa tai tilannetta niin, että esitellystä asiasta ei puhuta enempää vaan se jää taustalle (f).

(e)
Siellä oli kaksi arvokasta rouvaa, jotka järjestivät konsertteja. He ilmoittivat minulle, että eihän tänne kukaan tule maalaisten konsertteihin. (l) | Näillä keinoin yhdessä kesässä maailmaan ilmaantuu jopa 300 000 uutta ravunpoikasta. Niiden suojapaikat lammikoissa ovat reikätiilien lokeroissa. (l) | Yöllä ja aamulla oli sankkaa sumua tuulen loputtua. Sumun hälvettyä läksimme kohden Ropia. (E)
(f)
Kävin katsomassa vauvaa, se huusi täyttä kurkkua ja pyysin Ukia tuomaan vaunut sisälle. Siellä oli paljon tupakansavua, mutta sentään lämpimämpää kuin ulkona. (k)

Tarkoite, johon e-subjekti viittaa, ei välttämättä ole uusi; e-subjektissa voi olla anaforinen pronomini varsinkin kun se tarkoittaa aiemmin mainitun tarkoitejoukon tai ‑paljouden kanssa osittain samatarkoitteista tai vain samamerkityksistä paljoutta (g). Varsinkin kielteisissä lauseissa partitiivisubjekti voi olla määräinen ja sijoittua verbin edelle (h).

(g)
Tosin kinkkujen loppumista on ounasteltu myös aiempina jouluina, mutta jos ne ovat jostakin liikkeestä loppuneet, on niitä jossakin muualla vielä riittänyt – ainakin aiempina jouluina. (l) | Ja vaikka amerikkalaisia sotilaita ei nähdä yhtä paljon maalla ja merellä kuin tähän asti, tuolla ylhäällä heitä on entistä enemmän. (l) | – – muistaako kukaan missä osoitteessa oli ne vanhat tdr-sivut vai onko niitä enää edes? (E)
(h)
Sinua ei näkynyt Kekkosen hautajaisissa. (k) | Ilman Keijo Rosbergia yhtään suomalaista ei istuisi näin korkealla F-1:ssä. (l)

Huom. Sanajärjestykseltään eksistentiaalilauseiden kaltaisia ovat sellaiset olla-verbilliset lauseet, joiden teemapaikkainen jäsen on essiivissä: Suomalaisten ilonaiheena oli naisten pikaviestijoukkue, – – (l). Tällaisen lauseen subjekti voi olla partitiivissa: Kokkeina on ihmisiä, jotka tuskin saisivat kokin paikkaa kiinalaisalueilla – – (l). Toisaalta nominatiivisubjekti laukaisee yleensä kongruenssin: Odotuksen kohteena ovat elokuvatähdet Renny Harlin, Geena Davis, Bruce Willis ja Demi Moore (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot