Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Genetiivialkuiset lausetyypit > § 906 Nesessiivi-, tuli tehtyä- ja kokijan genetiivirakenteet

§ 906 Nesessiivi-, tuli tehtyä- ja kokijan genetiivirakenteet

Lausetyyppejä, joissa subjektin paikalla on genetiivimuotoinen NP, on kolmenlaisia:

 
Nesessiivirakenne: Minun täytyy ~ on aika mennä. | Minun on mentävä.
 
Tuli tehtyä -rakenne:Minun tuli tehtyä pieni moka.
 
Kokijan genetiivirakenteet: Hänen on ~ tuli kylmä ~ kuuma ~ nälkä ~ jano. | Minun kävi hyvin ~ huonosti ~ hassusti. | Minun on ~ tulee sääli ~ ikävä häntä. | Minun käy häntä sääliksi.

Teemapaikassa oleva genetiivi-NP on nesessiivirakenteessa ja tulla tehtyä -rakenteessa subjektina (» § 910). Genetiivisubjektillisille lausetyypeille on yhteistä, että predikaatti on yksipersoonainen tai yksipersoonaisessa käytössä: se ei voi saada perussubjektia, jonka kanssa se voisi kongruoida. Yhteistä on myös se, että kun genetiivisubjekti puuttuu, lause tulkitaan nollapersoonaiseksi:

 
Nyt täytyy mennä. | Tuli tehtyä pieni moka. | Häntä käy sääliksi.

Kokijan genetiivirakenteet muodostuvat kiteytyneistä predikaateista, jotka merkitsevät tunnetta tai tuntemusta. Genetiivisijaisella NP:llä on niissä kokijan rooli. Sanan sääli, surku tai ikävä sisältävät predikaatit saavat lisäksi objektin. Suurimmassa osassa tapauksista ovat vaihtoehtoina mahdollisia myös habitiivisijaiset ilmaukset: Mulla on kylmä; Minulla on ~ minulle tuli ikävä sinua. Kyseisten kiteymien vaihtoehtoja ovat siis omistuslauseet (» § 895).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot