Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Itsenäiset ja tekstistä täydentyvät lauseet > § 873 Itsenäiset ja konjunktiolliset lauseet

§ 873 Itsenäiset ja konjunktiolliset lauseet

Kirjoitettu teksti voi koostua pelkistä pisteellä erotetuista itsenäisistä, täydellisistä lauseista (a). Pilkulla erotettuina tällaiset lauseet taas muodostavat (asyndeettisen) yhdyslauseen (b).

(a)
Hän toimi niin kuin oli pakko toimia. Oli vain yksi mahdollisuus. Se oli hänen vapauttaan. (k)
(b)
Sebamed on erittäin riittoisaa, pari pisaraa riittää kasvojen pesuun. (A) | Hänen vaimonsa oli kuollut tuberkuloosiin, hän oli itse työtön. (k)

Näissä tapauksissa yhdyslauseen tulkintaa ohjaa lineaarisuus eli peräkkäisyys: lauseiden järjestystä ei välttämättä voida vaihtaa tulkinnan muuttumatta tai vaikeutumatta. Esimerkissä (c) on alkuperäisessä järjestyksessä tilanteen kuvaus, jota seuraa selitys. Päinvastaisessa järjestyksessä ensimmäinen lause on mahdollista tulkita seuraavassa lauseessa esitetyn asiaintilan syyksi.

(c)
Alapihan rengaskeinu nitisi, kettinki hankasi tukiputkeen. (K) vrt. Kettinki hankasi tukiputkeen, alapihan rengaskeinu nitisi.

Rinnasteisissa lauseliitoksissa – samoin kuin perättäisissä, kirjoituksessa pisteellä erotetuissakin – jälkimmäinen lauseista on tavallisesti vähemmän itsenäinen kuin edellinen. Jo konjunktio tekee lauseesta edeltävästä tekstistä riippuvan, vaikka lause olisikin rakenteeltaan täydellinen. Jokin jälkimmäisen lauseen nominaalinen jäsen voi edustua myös pronominina tai lauseen jonkin osan tulkinta nojata olennaisesti yhdyslauseen alkuosassa esitettyyn (d).

(d)
Tämän oli tehnyt loistavimmin Paavo Haavikko, ja olin mietiskellyt hänen tekniikkaansa väitöskirjaani kirjoittaessani. (k) | Tihinen kertoi päässeensä siviiliin Helsingin sotasairaalan kautta. Hän avasi pusakkansa ja nosti hielle lemahtavan, likaisen paitansa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot