Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lause, virke ja lausuma > § 865 Lauseen tuntomerkkinä finiittiverbi

§ 865 Lauseen tuntomerkkinä finiittiverbi

Lauseella on useita nimenomaan finiittiverbistä johtuvia ominaisuuksia. Keskeinen niistä on se, että finiittiverbillinen lause – toisin kuin infiniittiset rakenteet – voi saada subjektin, jonka kanssa verbi kongruoi luvun ja persoonan suhteen. (Erikoislausetyypeistä » § 891.)

 
Vanha on jälleen muotia. | Oletteko te tehneet sovinnon? | Me istuimme olohuoneessa, joimme kahvia ja hän kertoi mitä viimeksi oli ostanut. (k) | Juhlat alkavat jo kuudelta.

Persoonamuotoisen predikaattiverbin muodosta eli sen morfologisesta rakenteesta näkyy lisäksi melko paljon siitä, mikä on lauseen tehtävä tekstissä: miten lauseella kuvattu asiaintila suhteutuu puhehetkeen ajallisesti (a) (» § 1524), miten puhuja suhtautuu esittämäänsä asiaintilaan (b) (» § 1590) ja millaista puhetoimintoa lause edustaa (c) (» § 886). Kieltoverbi ja nesessiiviset modaaliverbit esiintyvät vain finiittisinä ja ovat sikäli lauseen tunnusmerkkejä (d). Verbin ja sen seuralaisten avulla ilmaistaan myös tilanteen sisäistä aikaa, aspektia, jossa on keskeistä se, kuvataanko tilanne rajatuksi vai rajaamattomaksi (e) (» § 1498).

(a)
Juna saapuu asemalle. | Juna saapui asemalle. | Juna on saapunut asemalle.
(b)
Käytöstavoissa meillä lienee paljon oppimista ja opetettavaa. | Jos hän ottaisi taksin, hän ennättäisi takaisin ajoissa. | Ottakoon tästä opikseen.
(c)
Siellä sataa. | Et tulisi maalle viikonlopuksi? | Ostakaa tuoretta mansikkaa.
(d)
Asiasta ei ole epäilyksiä. | Ei tuule. | En jaksa odottaa. | Älä usko. | Minun täytyy nyt mennä. | Tämän pitäisi olla helppoa. | Asiaa kannattaa pohtia ensin omassa piirissä.
(e)
Rajattu: Vajaassa tunnissa palo saatiin talttumaan. | Rajaamaton: Poliisi etsi paloon syyllistä paikkakuntalaista.

Verbin finiittimuodon sijainti yhdessä sen morfologisen muodon kanssa kertoo lauseen modaalisesta tyypistä: siitä onko kyseessä vaihtoehtokysymys (» § 888), imperatiivi (» § 889) vai eksklamatiivilause (» § 890).

 
Ehtiikö valtio mukaan kehitysvauhtiin? (l) | Antakaa minun olla rauhassa! (l) | Onpa mukava, että sait taas viran. (k)

Syntaktiset lausetyypitkin erottuvat pitkälti verbien nojalla. Kolmea monikäyttöistä lausetyyppiä erottaa toisistaan verbin argumenttirakenne: transitiivilauseessa on subjekti ja objekti, intransitiivilauseessa pakollisena vain subjekti, ja kopulalauseessa predikatiivi tai adverbiaali liittyy lauseeseen olla-verbin avulla (» § 456). Suppeampikäyttöiset lausetyypit eivät sen sijaan eroa toisistaan niinkään verbien argumenttirakenteen perusteella, vaan niillä on useita rakenteellisia ominaisuuksia, jotka kannattavat lauseen merkitystä (» § 891906).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot