Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Omistuslause > § 895 Omistuslauseen piirteet: vaarilla on saari

§ 895 Omistuslauseen piirteet: vaarilla on saari

Omistuslause on eksistentiaalilauseen kiteytynyt alatyyppi. Sillä on kaikki varsinaisen e-lauseen ominaisuudet: verbinä olla, teemana habitiivinen paikallissijainen ilmaus, verbin jäljessä nominatiivi- tai partitiivisijainen NP. Verbinjälkeinen NP on partitiivissa, kun se on jaollinen (a) tai kun lause on kielteinen (b). Verbi ei normitetussa yleiskielessäkään kongruoi monikon nominatiivissa olevan NP:n kanssa (c).

(a)
Vaarilla on aikaa meille ~ huolia.
(b)
Vaarilla ei ole siivoojaa.
(c)
Vaarilla on tekohampaat.

Omistuslause poikkeaa tietyissä suhteissa eksistentiaalilauseesta. Ensinnäkin omistettavaa tarkoittava NP on usein määräinen ja lisäksi sikäli epäsubjektimainen, että siinä asemassa persoonapronomini saa objektin sijan, t-päätteisen akkusatiivin (d). Vastaavasti omistaja on tyypillisesti elollinen ja sen ilmaisin siinä suhteessa subjektimaisempi kuin eksistentiaalilauseen paikanilmaus.

(d)
– Onneksi minulla on sinut, äiti sanoi. (k) | Nyt kun hänellä on se poika, minua ei saisi olla olemassakaan. (k)

Omistuslauseella on variantteja, joissa nominatiivi on kieltolauseessakin verbinjälkeisen NP:n sijana (» § 918). Ryhmän (e) esimerkeissä kielto kohdistuu määritteeseen, ryhmässä (f) on nominatiivillisia kiteymiä.

(e)
Kaikilla kyselijöillä ei kuitenkaan ole yhtä hyvä tuuri. (l) | Suomalaisilla lapsilla ei liene koskaan ollut niin hyvät oltavat kuin nyt. (l) | Saatan olla myös pirullisen hankala, mutta minulla ei sentään ole yhtä kallis maku kuin Evitalla. (l)
(f)
Sitä paitsi hänellä ei ollut vielä nälkä, vaikka kello oli jo miltei kymmenen. (k) | Yksi on yhä Winnipeg, kahdesta muusta minulla ei ole lupa puhua. (l) | Ohjaajan kertoman mukaan hänellä ei ollut tarkoitus lähteä lentämään. (E) | Minulla ei ollut hyvä olo. (k) ~ paha mieli. | vrt. Minulla ei ole mikään kiire ~ mitään kiirettä.

Huom. Omistuslause on monissa eri kielikuntiin kuuluvissa kielissä sukua lokaalisille jossakin on jotakin -rakenteisille ilmauksille (Heine 1997: 50–53). Kieliopillisesti omistuslauseen omistajaa vastaava NP saa kuitenkin usein enemmän subjektin piirteitä kuin paikanilmaus ja omistettavaa vastaava NP enemmän objektin piirteitä (E. Clark 1978: 94–102). Suomen omistuslauseesta tältä kannalta » § 923.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot