Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Omistuslause > § 896 Omistuslauseen verbi ja sanajärjestys

§ 896 Omistuslauseen verbi ja sanajärjestys

Omistuslauseen piirteitä on sellaisilla eksistentiaalilauseilla, joissa on omistajaa ilmaiseva habitiiviadverbiaali, mutta joissa on muu verbi kuin olla. Tällaisia lauseita muodostavat mm. verbit riittää ’olla runsaasti’ ja puuttua ’ei olla’ (a), samoin esim. tulla, jäädä, kasvaa tai loppua puhuttaessa omistussuhteiden muutoksista (b). Lauseet ovat omistuslauseen hahmoisia, kun habitiivinen lauseke on teemana. (Habitiiviadverbiaaleista tarkemmin » § 986.)

(a)
Olen räiskyvä taiteilijaluonne, joten on hyvä, että vastapuolella riittää ymmärrystä. (k) | Minulta puuttui rutkasti hivenaineita ja kromia. (l)
(b)
Jäihän meille itsenäisyys. (k) | – – sinulle kasvaa liian isot rinnat ja liian tukevat jalat. (k) | Äiti itkeä tuhersi hyvää onneaan, että hänelle oli osunut niin kunnollinen tytär. (k) | Useilta autoilijoilta loppui bensa kesken matkan, – –. (l)

Omistuslausetta lähellä ovat myös elottomien entiteettien osa–kokonaisuussuhteita ilmaisevat eksistentiaalilauseet, joissa kokonaisuuteen viittaava lauseke on sisäpaikallissijassa (c).

(c)
Joukkueessa on yhdeksän pelaajaa. | – – joukkueesta puuttuu kaksi pelaajaa, – –. (l)

Jos omistettava on lauseen teemana ja omistaja loppukentässä, esim. Se on minulla, lause ilmaisee tilapäistä hallussaoloa eikä omistusta (d). Samaa sanajärjestystä käytetään kuitenkin myös omistaja-NP:n fokusointiin, jolloin kyseessä on sanajärjestykseltään tunnusmerkkinen omistuslause (e).

(d)
Äidillä oli työssä semmoinen hieno laukkukin, semmoinen leukamalli, nyt se on minulla. (k)
(e)
Jos suomalaiset hihkuivat altaan reunalla riemusta, niin iloa oli tanskalaisillakin. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot