Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Habitiiviadverbiaalit > § 986 Minulla on rahaa, sain sen Maijalta, annan sen Liisalle

§ 986 Minulla on rahaa, sain sen Maijalta, annan sen Liisalle

Habitiiviadverbiaali on tyypillisesti omistuslauseen adessiivisijainen lauseke, jonka tarkoite on tavallisimmin elollinen olento tai omistamiseen tai hallussa pitämiseen kykenevänä esitetty entiteetti: Minulla ~ firmalla on auto. Tässä rakenteessa habitiiviadverbiaali on lausetyypin edellyttämä täydennys (» § 895). Habitiivinen adverbiaali esiintyy myös lauseissa, jotka tarkoittavat tilassa olemista tai muuta kokijana olemista, esim. Hänellä oli asiat hyvin; Minulla on hyvä olla; Meillä ei ole mitään valittamista.

(a)
Et tiedäkään, kuinka paljon minulla on rahaa. (k) | Ja sitten sitä huomaa, että pomolla on ruoanmuru suupielessä. (k) | Kuinka monta maailmanmestaruutta Häkkisellä ja Schumacherilla on? (E) | Onko sinulla jotain sanottavaa, lapsi? (k) | Poikieni firmalla on hyvät toimitilat – –. (l) | – – mulla menee hermot kohta tässä jo (p) | – – klamydia on naisilla usein oireeton. (l) | Meillä miehet paiskovat 80 metrin kaaria – –. (l) | Espoolla on Suomenojalla oma puhdistamonsa – –. (l)

Habitiiviadverbiaali sijaitsee tietyin ehdoin lauseen loppukentässä (» § 897):

(b)
Omakohtaista kokemusta sodasta oli viidenneksellä haastatelluista. (l) | Ford valmisti Falconista kevyttä pakua, josta oli myös pikkubussiversio. Vastaava malli oli myös Chevroletilla. (l) | Vaihtoehdot ovat Katilla kovin harvassa, – –. (k) | Hieno hattu sinulla. (K)

Habitiivisia ovat myös ablatiivisijaiset adverbiaalit, jotka ilmaisevat sitä, jonka hallusta tai hallintapiiristä jokin siirtyy tai joka muuten esitetään jonkin menetyksen tai muun vastaavan tapahtuman kokijana (c), sekä allatiivisijaiset adverbiaalit, jotka ilmaisevat sitä, jonka haltuun tai hallintapiiriin jokin siirtyy tai joka muuten esitetään tapahtuman kokijana (d) (» § 896). Laajassa mielessä habitiivisia ovat myös mm. kommunikaatioverbien lähdettä ja kohdetta ilmaisevat adverbiaalit (» § 1247).

(c)
Olin saanut kirjeen Eevalta. (k) | – – suomen kieltä olen oppinut vain kavereiltani ja naapureiltani. (l) | Älä kysy minulta liikaa, – –. (k) | Siellä ryöstettiin minulta iso omaisuus – –. (l) | Jänikseltä menee henki. (l) | – – vanhemmiten asiat rupesivat monilta unohtuilemaan. (k) | Useilta autoilijoilta loppui bensa kesken matkan, – –. (l) | – – meiltä meni vähän yli kolme tuntia ennen kuin löysimme hänet. (k)
(d)
Annoin lottorahani Kääpiäiselle – –. (k) | Todellinen valta siirtyy pääsihteerille ja sihteeristölle. (a) | Hirvelle tuli yöllä jano – –. (k) | – – ja sitten meille tuli bänät. (k) | Lundahl ennustaa naisille suurvoittoa. (l) | Kansallispankille tuli kiire vaihtaa pääjohtajaa. (l) | Kerro se minulle, tyttäreni. (k) | No oikeen hyvä juttu nimittäin mulle tuli yks semmone pikku este (p)

Habitiiviadverbiaalina voi olla myös adpositiolauseke, esim. olla jonkun hallussa, joutua jonkun haltuun. Habitiivisuutta sisältyy lisäksi genetiivi-ilmaukseen Hänen on jano (» § 906).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot