Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Partitiivi pronominipredikatiivin sijana > § 953 Sitä, mitä, jotain ihan muuta

§ 953 Sitä, mitä, jotain ihan muuta

Kongruoimaton yksikön partitiivi on predikatiivin tavallinen sija silloin, kun predikatiivi on pronomini. Adjektiivi- ja substantiivipredikatiivi eivät samassa yhteydessä välttämättä olisi yksikön partitiivissa.

(a)
Jos se oli yllätys meille, se oli sitä (~ *yllätystä) myös muille.
Olet joko ahkera tai laiska – et voi olla molempia (~ *ahkeraa tai laiskaa).
 
On niin paljon käsityksiä, mitä tämä julkaisu voisi olla. Se voisi olla vaikka 10 000 lukijan ilmaisjakelulehti, mutta silloin se ei enää olisi teatteriväen ammattilehti. (l)

Näin esiintyvät kaikenlaiset pronominit (b), persoonapronominit tosin vain merkityksessä ’henkilölle tyypillistä’: Tuo on taas niin sinua. Monikollinen molemmat-pronomini on monikon partitiivissa. Pronomini jotakin esiintyy predikatiivina myös appositiorakenteessa kuvailevan adjektiivin kanssa (c).

(b)
Ole sitä, tätä tai tuota. Jos olet palkollinen, työnantaja tai pyyteetön talkoolainen, pysy tiukasti lestissäsi. (l) | Mitä muuta Falklandin sota oli kuin näytös. (l) | Vasta keski-ikään siirtyessä aloin pohdiskella, mitä on olla ortodoksinen nainen. (l) | Jo ”nollakelillä” lentämisen luonne muuttuu paljon siitä, mitä se on lämpimällä säällä. (l) | – – [yhteisö] johon kuuluvat suunnilleen kaikki amerikkalaiset alan ammattilaiset, jotka ovat jotakin. (l) | Päivällä Patpong ei ole mitään. Vain kaksi lyhyttä kadunpätkää, – –. (l) | On harkittava milloin on jonkin asian puolesta tai vastaan. Usein on yritettävä olla molempia. (l)
(c)
Mutta kansan keskiluokkaisille syville riveille tämä alimmainen luuseriongelma on perinteisesti jotakin liian raskasta käsitellä. (l) | Hullun lehmän tauti on jotain niin suurta, että suomalainen lihantuottaja ei ikinä olisi keksinyt sitä itse. (l)

Partitiivimuotoisella pronominipredikatiivilla on hyvin yleisluonteinen merkitys. Tätä osoittaa mm. se, että anaforisen predikatiivin korrelaattina voi olla mikä tahansa predikaatti, ei pelkästään predikatiivi (» § 14361437):

(d)
Oopperaa on pidetty romantiikan ajoista taiteiden huipentumana. Nykyäänhän se ei enää ole sitä. (l) | Jotka miettivät olevansa Jeesuksen kanssa samalla puolella kun Hän tulee, ovat sitä jo nyt, – –. (a) | Puoluekokouksen päätöksen mukaan olemme ydinvoiman lisärakentamista vastaan, ja se tarkoittaa sitä, että olemme sitä myös hallitusohjelmaneuvotteluissa. (l)

Huom. Kielenhuollon kannasta sitä-predikatiiviin ks. T. Itkonen 2000: 64.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot