Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Adverbiaalin lauseasema ja merkityksen tulkinta > § 971 Adverbiaalien keskinäinen vaikutusala

§ 971 Adverbiaalien keskinäinen vaikutusala

Adverbiaalit voivat lauseessa olla hierarkkisessa suhteessa keskenään niin, että ensin sijaitsevalla on jälkimmäinen vaikutusalassaan. Esimerkiksi ryhmän (a) lauseissa paikan adverbiaali (aamupalalla, aamujunassa) tulkitaan edeltävän keston adverbiaalin valossa: ’useina aamuina’. Ryhmän (b) lauseissa keston adverbiaali seuraa paikan adverbiaalia ja lauseet hahmotetaan ensisijaisesti niin, että pitkä aikajakso sijoittuu yhden aamupalan tai junamatkan sisälle.

(a)
Pitkän aikaa Maija luki aamupalalla Kalevaa. | Minä luin pitkään aamujunassa Uutislehti Satasta.
(b)
Aamupalalla Maija luki pitkän aikaa Kalevaa. | Minä luin aamujunassa pitkään Uutislehti Satasta.

Tällaiset tulkinnat eivät kuitenkaan ole ehdottomia. Esimerkiksi seuraavissa – eri konteksteihin sopivissa – lausepareissa vastaavia vaikutusalaeroja ei synny.

(c)
Vuosikaudet Maija luki kotona pelkkiä dekkareita. | Kotona Maija luki vuosikaudet pelkkiä dekkareita.

Huom. Lisäksi adverbiaali on joskus mahdollista tulkita joko adjektiivin tai verbin määritteeksi, esim. Opetusministeri Maija Rask kertoi pelkäävänsä väkevästi asenteellisia toimittajia, joilla on lisäksi huonot taustatiedot (l), taikka finiittiverbin tai infiniitin määritteeksi: Naisten harmaa käyrä putosi marraskuussa jyrkästi alaspäin, mikä kertoo selvästi kirkastuneista työllisyystoiveista (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot