Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma > § 972 Objektimaisuus ja adverbiaalius

§ 972 Objektimaisuus ja adverbiaalius

Objektinsijaiset määrän adverbiaalit eli osmat ovat muotonsa ja syntaktisen käyttäytymisensä puolesta oma adverbiaalien ryhmänsä. Objektimaista niissä on sijanvaihtelu partitiivin ja muiden objektin sijojen välillä, adverbiaalimaista taas merkitys ja esiintyminen ensisijaisesti määritteenä. Osmat ilmaisevat määrää ja mittaa (a), tilanteen kestoa (b) tai tapahtuman esiintymiskertoja (c).

(a)
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa 1,1 prosenttia alkuvuoteen verrattuna. (l) | – – bensalitran hinta nousee ensi vuoden alusta arviolta 49 penniä. (l) | Sen ei pitäisi kulkea metriäkään vapaana. (k)
(b)
Juoksin tunnin ~ en juossut tuntia ~ juokse vielä tunti! | Nyt miehet olivat puoli vuotta harjoitelleet tätä esitystä. (l)
(c)
Kerran äiti sanoi että kuka tahansa voi olla kuka tahansa. (k) | Goethe sanoi että kirjaa, jota ei kannata lukea kahta kertaa, ei kannata lukea kertaakaan. (k) | – – sinä iltana me näimme ensimmäisen kerran toisemme, – –. (k)

Osman adverbiaalius ilmenee myös siitä, että lauseessa voi periaatteessa olla kaksikin osmaa (d) ja että osma voidaan rinnastaa muiden adverbiaalien kanssa (e).

(d)
Hän juoksi viisi kilometriä joka päivä koko kesän.
(e)
Olen nähnyt sen filmin jo kerran tai kahdestikin. | Viivyn siellä tunnin tai niin kauan kuin muutkin. | Hinta on noussut euron tai ainakin aika reippaasti.

Objekti ja osma ovat yleensä merkityksen perusteella erotettavissa, kun lauseessa on molemmat: Pidämme pannun kuumana koko päivän. Tällä perusteella myös esim. intransitiivilauseessa Loppumatkan ajoimme vastatuuleen ilmaus loppumatka toimii pikemminkin osmana kuin objektina, sillä se voi esiintyä samantyyppisessä transitiivilauseessa: Loppumatkan talutimme pyöriä.

Sekä objektina että osmana voi pitää verbien painaa, maksaa, kestää ja viettää täydennystä (f). Myös verbin viipyä kanssa keston osma on yleinen (g).

(f)
Pääsyliput maksoivat stadionille 30 markkaa. (l) | Jättiläinen painoi 2,6 kiloa ja oli läpimitaltaan 46 senttiä. (l) | Kurssi kesti kuukauden. (E) | Hän viettää nykyään iltansa usein television ääressä – –. (l)
(g)
Periaatteessa hän voi myös valita, viipyykö perillä vuoden vai täyden nelivuotiskauden. (l) | Se katseli vähiä tavaroitamme, arveli meidän viipyvän vain yhden yön. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot