Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > Määrä ja tapahtumisen intensiteetti > § 994 Pidän siitä paljon, Vieraita kävi liikaa

§ 994 Pidän siitä paljon, Vieraita kävi liikaa

Tavan adverbiaali voi luonnehtia tilannetta siltä kannalta, missä määrin tai miten intensiivisesti jotakin tehdään tai tapahtuu. Tällaisia merkityksiä ilmaistaan mm. kvantifioivilla adverbilausekkeilla (» § 657) sekä kuin-rakenteilla.

(a)
Rakastan puhelinta ainakin yhtä paljon kuin vaimoani. (l) | Muutosta pitää ensin jonkin verran tahtoa. (k) | Jos se tietäis, että mä olen täällä, se suuttuis ihan hirveesti! (k) | – – ei-linja voitti tällä kertaa selvästi jees-miehet. (l) | Vauvojen masennusta tutkitaan maailmalla tällä hetkellä laajalti. (l) | Meditoida voi vaikka – – tanssimalla tai nauramalla, irrottelemalla ihan sikana. (l) | Moderneja multimediatietokoneita on Suomessa myyty jo hyvän aikaa kuin viimeistä päivää, – –. (l)

Intensiteetin, määrän ja tavan ilmaukset ovat osin samoja, vrt. esim. joku puhuu sikana ~ helvetisti ~ liikaa.

Joskus adverbiaalin voi katsoa kvantifioivan joko substantiivia tai verbi-ilmausta:

(b)
Ruokavieraita käy paljon. (l) ’useita’ ~ ’usein’ | Viilasin taas vähän tekstejä – –. (E)

Usein kuitenkin on kyse joko verbin ilmaiseman tapahtumisen, esim. muutoksen määrästä (c) tai kertojen useudesta, mahdollisesti ajallisesta kestostakin (d). Tunne- ja tuntemustilojen ilmauksissa määrän adverbiaali ilmaisee lähinnä intensiteettiä (e). Tekoverbien tapauksessa kyse voi olla myös objektin tarkoitteiden tai objektiksi tulkittavien entiteettien tai aineen määrästä (f).

(c)
Innostus soutamiseen on kasvanut kovasti, – –. (l) | Islantilaisen päivänpolitiikan aiheet poikkeavat melko lailla siitä, mihin muualla Pohjolassa on totuttu. (l)
(d)
Kun juoksee paljon, jaksaa lopulta juosta maratonin. (L) | Nukuin paljon ja uneni olivat värikkäitä. (k) | Ketun Hessu yski paljon, nauroi persoonallisesti ja otti mielellään kuppia. (E)
(e)
Rakastamme toisiamme paljon, – –. (k) | Erojaistilaisuus läheni ja se ahdisti rouvaparkaa kovasti. (k)
(f)
Kukaan ei juonut liikaa. (k) | Lisää vähän kaasua. (l) | En kerinny niin kamalasti lukemaan, ku oon ollu töissä koko kevään ylioppilaskirjotusten jälkeen. (l)

Punktuaalisten verbien yhteydessä määrän adverbiaaleja voi käyttää puhuttaessa substantiivin tarkoitteiden paljoudesta, ei muutoin (esim. *Istahdin paljon).

(g)
Keskosia syntyy paljon, – –. (L) | Jääpolte tappoi paljon senga senganan taimia. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot