Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Subjektin laadusta riippuva predikatiivin sija > Distributiivisen predikatiivin sijanvaihtelua > § 949 Samanlaiset, sisarukset, valmiit

§ 949 Samanlaiset, sisarukset, valmiit

Kun predikatiivina on vertailusana kuten sama, samanlainen ja erilainen (a), monikon nominatiivi tulkitaan resiprookkisesti: ominaisuus tai luokka koskee subjektin tarkoitejoukon jäseniä vastavuoroisesti. Nominatiivia käytetään myös sellaisista luontaisesti vastavuoroisista sukulaisuus- ja suhdenimityksistä kuin sisarukset, serkukset ja ystävykset (» § 196) tai myös ystävät (b). Partitiivikin on mahdollinen (c); se on yksinomainen, jos tulkinta ei ole vastavuoroinen (d) (kuitenkin » § 951).

(a)
Ruotsalaisten ja suomalaisten joulutavat ovat varsin samanlaiset: – –. (l) | Myyjien tarpeet ovat harvoin samat kuin ostajien tarpeet. (l) | Muista sisaruksista he eroavat ainoastaan siten, että he ovat saman ikäiset. (l)
(b)
Anna ja Mikko ovat kaksoset ~ sisarukset ~ serkukset ~ parhaat kaverukset. | – – kirjailija Pentti Saarikoski ja professori Matti Klinge joista tuli elämänikäiset ystävät. (l)
(c)
Anna ja Mikko ovat sisaruksia. | Savannah ja minä olemme monessa suhteessa samanlaisia. (l) | ”Olemme edelleen hyviä ystäviä” (L)
(d)
Anna ja Mikko ovat eläinten ystäviä.

Partitiivi on monikollista subjektia luonnehtivan distributiivisen predikatiivin tunnusmerkitön sija. Joskus nominatiivi on kuitenkin vakiintunut käyttöön niin että sekin on tunnusmerkitön. Tällainen on ainakin adjektiivi valmis (e).

(e)
Järjestöt ovat valmiit sopimaan ensi tammikuun loppuun mennessä myös työaikalain kokonaisuudistuksesta. (l) | Liikelaitostumme varmasti, olemme valmiit siihen. (l) | Laskujen maksamisessa olemme valmiita joustamaan aikatauluissa, – –. (l)

Huom. Predikatiivin sijan vaihtelu monikollisen subjektin yhteydessä selittyy osittain siitä, että partitiivi on lähihistorian aikana yleistynyt nominatiivin kustannuksella (Yli-Vakkuri 1969).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot