Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Partitiivi ja nominatiivi subjektissa > Subjektin sija ja kvantitatiivinen määräisyys > § 916 Nominatiivin tai partitiivin valinta myönteisessä lauseessa

§ 916 Nominatiivin tai partitiivin valinta myönteisessä lauseessa

Partitiivisubjekti on eksistentiaali- eli e-subjektin tyyppi (» § 910). Myönteisessä lauseessa partitiivisija osoittaa subjektin kvantitatiivisesti epämääräiseksi, nominatiivi vastaavasti kvantitatiivisesti määräiseksi (» § 14211422). Lisäksi partitiivi voi perustua lauseen kielteisyyteen, jolloin kvantitatiivinen epämääräisyys ei ole relevanttia (» § 918). (Partitiivisubjektillisen lauseen rakenteesta » § 919, partitiivisubjektin ja -objektin yhteisistä ominaisuuksista » § 923.)

Myönteisessä lauseessa subjektin partitiivisija edellyttää, että subjekti on jaollistarkoitteinen eli viittaa joukkoon, aineeseen tai jaolliseen abstraktioon. Tällainen partitiivisubjekti viittaa rajaamattomaan, ylijäämän sallivaan paljouteen. Nominatiivisubjekti taas viittaa jäännöksettömästi koko paljouteen. Tällöin puheena on yleensä määräjoukko tai -erä tai sitten kaikki kyseisen joukon tai aineen alaan kuuluva tai kuuluvat. Tiivistelmä subjektin sijoista on asetelmassa 143.

Asetelma 143: Partitiivi- ja nominatiivisubjekti myönteisessä lauseessa
Partitiivi Nominatiivi
  Jaoton
  Ikkuna on auki. Täällä on hyttynen.
Pöydässä on jo veitset ja haarukat.
Jaollinen, kvantitatiivisesti epämääräinen Jaollinen, kvantitatiivisesti määräinen
Täällä on sumua ~ hyttysiä. Sumu on ohi. Hyttyset ovat vihaisia.
Vettä tulee joka puolelta. Vesi valuu sisään.
Meillä päin on tarpeeksi vettä. Meillä päin on hyvä juomavesi.
Meillä on samanlaiset mekot.

Kvantitatiivisesti määräinen nominatiivisubjekti on myös sellaisessa eksistentiaalilauseessa, jossa tarkoitetaan aineen tai joukon kokonaisuutta jossain paikassa (a) tai ilmaistaan, että kutakin adverbiaalin tarkoittaman joukon jäsentä kohti on yksi nominatiivi-NP:n tarkoittaman joukon jäsen (b).

(a)
Meillä päin on hyvä juomavesi. | Täällä on hyvät rinteet. (l)
(b)
Se [kertojan sisar] oli leikannut hiuksensa aivan lyhyiksi. Asiaa oli vaikea käsittää. Ainahan heillä oli ollut pitkät tukat. (k) | Vaunuistakin nousi savu. Niissä oli kamiinat, – –. (l) | Sanoin minulla olevan auton takalokerossa niille molemmille pienet paketit; – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot