Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Partitiivi ja nominatiivi subjektissa > Partitiivisubjekti ja lauseen rakenne > § 919 Lauseessa ei predikatiivia, objekti joskus mahdollinen

§ 919 Lauseessa ei predikatiivia, objekti joskus mahdollinen

Partitiivi esiintyy lähes yksinomaan intransitiivisen verbin, yleisimmin olla-verbin subjektissa; intransitiiviverbit ovat keskenään erilaisia siinä suhteessa, miten tyypillinen partitiivi on niiden yhteydessä (» § 459). Predikatiivilauseen subjekti on aina nominatiivissa: Sumu on oikeastaan vettä; Hyttyset ovat tänään vihaisia (olla-verbillisistä kvanttorilauseista kuten Sumua on monenlaista » § 903).

Jonkin verran esiintyy myös lauseita joissa on sekä partitiiviobjekti että ‑subjekti. Partitiivisubjektissa on silloin useimmiten numeraali tai kvanttoripronomini (a–c). Objekti voi olla epäreferentiaalinen idiomin osa, esim. saada surmansa, ottaa osaa (a), tai verbi voi kuvata subjektitarkoitteen liikettä tai sijaintia suhteessa objektitarkoitteeseen: seurata, edeltää, lähestyä, kiertää (b). Nämä eivät ole tyypillisiä transitiivilauseita (» § 461). Mikään mainituista ominaisuuksista ei kuitenkaan toteudu ryhmän (d) esimerkeissä.

(a)
Satoja rauhanaktivisteja otti osaa ydinaseita vastustavaan mielenilmaukseen Hiroshiman rauhanpuistossa sunnuntaina. (l)
(b)
Etelästä lähestyy jo maatamme paksuja pilviä (TV) | ajatus, että tiettyjä historiallisia muutoksia seuraa aina jotakin muuta (P) | Maata kiertää kymmeniä tuhansia satelliittien ja kantorakettien kappaleita millimetrin kokoisista kokonaisiin satelliitteihin. (L)
(c)
Vuokra-asuntoja jonottaa useita kymmeniä tuhansia hakijoita. (TV) | Göteborgin mellakat muuttuivat illalla verisiksi, kun useita ihmisiä sai ampumahaavoja poliisin avattua tulen itsepuolustukseksi. (L)
(d)
– – lapsetkin ovat kysyttyä kauppatavaraa. Maaseudulta kaupunkiin muuttavia pikkutyttöjä odottaa välittäjiä jo linja-autoasemalla. (L) | Saksalaisia nahkahousupoikia kyseli kesäisin kadulla osoitteita. (k) | Vaikka päteviä miehiä hakee sopivia tehtäviä, jokin on pielessä. (L)

Partitiivisubjekti voi esiintyä objektin kanssa myös, kun olla tekemässä -verbiliitto tai esim. kuvateksti ilmaisee meneillään olevaa tilannetta tai toimintaa, jossa subjektitarkoite on mukana (e) (» § 15191520).

(e)
Sitä pidetään mullistavimpana Internet-uutuutena, mutta myös muita mielenkiintoisia tekniikoita on tavoittelemassa suosiota. (l) | Iranilaisia turvapaikanhakijoita kuluttaa aikaa televisiota katsomalla. (l) [kuvateksti]

Huom. Eksistentiaalilauseessa MA-infinitiivin inessiivi jäsentyy yleensä määritteenä toimivan infinitiivilausekkeen eikä verbiliiton osaksi: Pihalla on turisteja kysymässä tietä. Tällöin partitiivi-NP:t eivät ole saman verbin täydennyksiä. Tällainen on myös lause Upseereita on jokaisen ryhmittymän listoilla houkuttelemassa muuta väestöä ahkerammin äänestäviä sotilaita (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot