Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Lauseessa useampi saman merkitysryhmän adverbiaali > § 965 Täällä Suomessa, eilen tiistaina

§ 965 Täällä Suomessa, eilen tiistaina

Appositiosuhteessa olevista adverbiaaleista ensimmäinen voi olla deiktinen ja toinen lokatiivinen, esim. täällä Suomessa ’täällä = Suomessa’ (a), tai temporaalinen, esim. tänään tiistaina (b) (» § 1059). Vastaavanlainen appositiosuhde esiintyy deiktisen persoonapronominin ja sitä seuraavan lausekkeen välillä (c). Adverbiaalien järjestys on yleensä kiinteä; vrt. *Suomessa täällä, paitsi kahden deiktisen kesken: teillä siellä ~ siellä teillä.

(a)
– – hyvän joulun toivotukset kaikille täältä Rovaniemeltä. (E) | – – eipä tuonne salin lehtereille monta penkkiurheilijaa mahdu – –. (l) | – – mut se on aina siel duunis ku mä soitan (p)
(b)
– – [kirjamyynti] jatkuu huomenna sunnuntaina kello 12. (E) | Jatkamme täällä tuonne yhden tienoille – –. (l) | Minkähän niminen keittiömestari meillä mahtaa silloin juhannuksena olla? (k)
(c)
Ruotsalaiset varastivat meiltä suomalaisilta saunan, – –. (l) | En tiedä, minkälainen internet-yhteys teillä siellä Korvatunturilla on, – –. (l)

Silloin kun kahdesta peräkkäisestä ajan adverbiaalista ensimmäinen on kvanttoriadverbi, adverbiaalien suhde on enemmän määrityssuhteen kaltainen. Esimerkiksi adverbi joskus esiintyy ajankohdan adverbiaalin edellä ilmaisten, että tarkempi ajankohta ei ole tiedossa tai olennainen (d), ja aina ilmaisee toistuvuutta (e).

(d)
Minä lähden työhuoneesta jo kahdeksalta ja tulen joskus yöllä. (k) | Joskus 1970-luvulla Tillikan jonot viikonloppuisin ulottuivat pitkälle Hämeenkadulle. (l)
(e)
Äiti teki aina sunnuntaina makkarakastiketta ja saatiin valita, muussilla vai kokoperunoilla. (k) | Schumannin ja Dvorákin sellokonsertot kuuluvat siihen musiikin lajiin, jota on aina joskus kuunneltava – –. (l)

Määritemäinen on adverbiaalien suhde myös silloin, kun ensimmäinen ilmaisee toisen vaihetta, esim. aikaisin, myöhään.

(f)
– – lähdin aikaisin lauantaiaamuna saaren ja huvilan suuntaan. (k) | Ei se nyt niin tarkkaa oo kuhan nyt ette hirveen myöhään iltapäivällä tuu – –. (p)

Huom. Löyhästä appositiosuhteesta on kyse silloin, kun samaa kategoriaa edustavat adverbiaalit ilmaisevat saman asian eri sanoin: Olin tullut töihin Ruutu-Grilliin vuonna seitsemänkymmentäkaksi, kaksikymmentäviisi vuotta sitten (k) (» § 1063).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot