Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Subjektin laadusta riippuva predikatiivin sija > Predikatiivin sija ja jaollisuus > § 948 Jaollisuustulkinnat monikossa: Ne ovat vaikeat ~ vaikeita

§ 948 Jaollisuustulkinnat monikossa: Ne ovat vaikeat ~ vaikeita

Kun subjekti voi viitata joko jaottomaan entiteettiin tai entiteettien joukkoon, edellinen tulkinta osoitetaan predikatiivin nominatiivimuodolla (a) ja jälkimmäinen partitiivimuodolla (b). Tämä koskee sekä adjektiivi- että substantiivipredikatiiveja. Mitä eriytyneempää sanan käyttö on yksiköllisenä ja monikollisena, sitä selvemmin myös predikatiivin sija luo eri merkityksen (c). (Monikkosanoista eli monikollisiksi vakiintuneista substantiiveista » § 558559.)

(a)
Häät olivat ihanat. | Suomalaiset sakset ovat kalliimmat kuin korealaiset. | Ne olivat ikimuistettavat juhlat. | Otc-listaa koskevat Arvopaperivälittäjien yhdistyksen säännöt olivat aiemmin kuuden sivun pituiset ja ylimalkaiset. (l)
(b)
Häät ovat ihania. | Suomalaiset sakset ovat kalliimpia kuin korealaiset. | Sellaiset ovat yleensä ikimuistettavia juhlia. | Minimilentokorkeutta koskevat säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja vaikeita selvittää. (l)
(c)
Portaat ovat korkeat. [portaikko] vrt. Portaat ovat korkeita. [askelmat] | Uutiset olivat lyhyet. [uutislähetys] vrt. Uutiset olivat synkkiä. [yksittäiset uutiset]

Ruumiinosia tarkoittavia sanoja (jalat, silmät, hiukset) luonnehditaan nominatiivilla, paitsi jos ruumiinosista puhutaan irrallisina: Rikospaikalta löytyneet hiukset olivat lyhyitä ja vaaleita.

Monet abstraktit substantiivit ovat kokonaan tai joissakin yhteyksissä kiteytyneet monikollisiksi ja saavat siten monikon nominatiivissa olevan adjektiivipredikatiivin: Meidän välimme ovat hyvät ~ *hyviä. Tällaisia ovat mm. sanat välit, suhteet, olot, ansiot, kustannukset, tulot, näkymät, puitteet ja edellytykset. Sekä yksikkö- että monikkomuotoisina esiintyviä abstraktisanoja ovat mm. ajat, seuraukset, valikoimat, tunnelmat, paineet, halut, kyvyt, vaatimukset ja periaatteet. Niiden predikatiivin muoto vaihtelee aiheuttamatta välttämättä tulkintaeroja (d). Partitiivipredikatiivi, joka esimerkissä (e) luonnehtii rajat-NP:tä, luo vaikutelman joukosta eri asioita eri suuntaan erottavia rajoja; yleensä sija on nominatiivi, koska yhden alueen rajat muodostavat kokonaisuuden.

(d)
Kokeilun tulokset tältä vuodelta ovat pääosin myönteisiä. (l) | vrt. Jani Sievisen testitulokset syksyllä olivat vähintään rohkaisevat; – –. (l) | Kahvila on eduskunnan tunnetuin palvelupiste. Hinnat ovat halvemmat kuin tavallisissa kuppiloissa. (l) | vrt. Kokeneet tietävät ostaa alkoholit Tallinnasta, jossa hinnat ovat halvempia kuin laivojen tax free ‑myymälöissä. (l) | Valikoimat ovat suorastaan tyrmistyttävät. (l) | vrt. Ravintoloiden ruokalistojen valikoimat ovat laajempia kuin aikoihin, – –. (l)
(e)
Taiteiden väliset rajat ovat AMORPHissa liukuvia, samoin identiteetit. (l) | Jeltsin halusi kuitenkin näyttää kansalliskiihkoisille, että tsaarien piirtämät Venäjän rajat ovat pyhät. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot