Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Paikan ja tilan adverbiaalit > Paikka, tila ja yhteys > § 982 Olosijaiset konkreettiset ja abstraktit adverbiaalit

§ 982 Olosijaiset konkreettiset ja abstraktit adverbiaalit

Olosijaiset paikan, tilan ja suhteen adverbiaalit ovat lauseessa ensisijaisesti puitemääritteitä; ne ankkuroivat tilanteen paikkaan tai tilaan joko konkreettisesti tai abstraktisti. Niitä esiintyy kaikentyyppisten verbien kanssa.

(a)
Sudet tappavat lampaita Kainuussa. Pohjanmaan susikunnassa Perhossa ovat lampaat saaneet olla rauhassa. (l) | Palo riehui Paunun omakotialueen lähellä, – –. (l) | Hän heitti kotona vaatteet pesukoneeseen, – –. (k) | Erja hääri iltalypsyllä. (l) | Kirjassaan Gates puhuu tiedon valtatiestä koko ajan futuurissa: – –. (l) | – – suurlähetystö on todellisuudessa vakoilun pesäpaikka. (l) | Mikä vahinko ettei se ole syntiä, huokailivat pariisilaiset ihastuksissaan – –. (l) | – – Dvina-joki natisee umpijäässä, – –. (l)

Eräät verbit saavat olosijaisen adverbiaalin täydennyksekseen. Tällaisia ovat jossakin olemista merkitsevät verbit kuten asua, elää, käydä, viettää, viipyä. Olla-verbillisessä lauseessa sijainnin tai olotilan adverbiaali muodostaa verbin kanssa predikaatin (» § 456).

(b)
Hänhän asuu muualla – –. (k) | – – hotelli sijaitsee kahden tunnin päässä Madridista. (E) | He päättivät käydä ensin syömässä – –. (l) | Tornin kupu on jäässä. (l) | Surmatyötä seuraavat päivät mies vietti sekavassa mielentilassa. Hän oleili pääosin kotona. (l) | Olen ihastuksissa kaiken kauneudesta. (l)

Abstraktimman tilan tai näkökulman adverbiaaleja ovat paikallissijaisina mm. sellaiset sanat kuin merkki tai yhteys joko substantiiveina (c) tai postpositioina (d). Myös postpositiot puitteissa, nimissä ja tiimoilta jättävät paikan tai tilan tulkinnan väljäksi.

(c)
Maailman suurin yksityinen postipalveluja tarjoava yritys Mailfast on kasvava yritys. Näissä merkeissä se aloitti viime marraskuussa kampanjan tunnettavuutensa puolesta Euroopassa. (l) | Uutta Volvoa on jo eräissä yhteyksissä ehditty moittia meluisaksi, – –. (l)
(d)
Vierailu sujui leppoisan seurustelun merkeissä – –. (ou) | Hyviä professoreja koulutetaan vain omakohtaisen tieteellisen työn yhteydessä. (l) | Puhelimen yhteydessä on käyttöohjeet. (l) | Pirkanmaan puutietokeskuksen puitteissa on laadittu tutkimus uuden palloiluhallin tekemisestä puusta. (l)

Eräillä alun perin lokatiivisilla postpositioilla kuten kohdalla, taholla ja tapauksessa on myös abstraktia käyttöä kokijaa tai kohdetta ilmaisevien täydennysten kera. Postpositioita keskuudessa, parissa, piirissä käytetään, kun puhutaan täsmentämättömästi ryhmistä tai joukoista.

(e)
– – jotain on pahasti pielessä nimenomaan naisten kohdalla. (L) | Runsauden purkauksessa ja voiton huumassa kritiikki kasvaa niin kuulijan kuin tuottajienkin taholla. (l) | Hoitohenkilökunnan keskuudessa tarvitaan työnohjausta. (l) | Nimenomaan vero-osaaminen näyttää hallituksen piirissä yhä yllättävän kevyeltä; – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot