Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Ekvatiivilause ja jäännöksetön predikatiivi > § 950 Se oli Mikko ja Hän on mielikirjailijani

§ 950 Se oli Mikko ja Hän on mielikirjailijani

Ekvatiivilauseessa on nominatiivimuotoinen substantiivipredikatiivi, jolla ei luonnehdita eikä kategorioida subjektia vaan ilmaistaan kahden NP:n tarkoitteet samaksi. Näillä NP:illä ei ole muodollisia tuntomerkkejä, joista ilmenisi, kumpi niistä on subjekti ja kumpi predikatiivi. Tavallisesti verbinetinen NP katsotaan subjektiksi ja verbinjälkeinen predikatiiviksi, mutta verbin kongruenssi voi myös ratkaista asian toisin päin (» § 924).

Ekvatiivilause voidaan määritellä kahdella tavoin. Tiukemman määritelmän mukaan ekvatiivilauseita ovat vain ne, jotka samastavat kaksi yksiselitteisesti tunnistettavaa tarkoitetta (a). Lause esittää uutena tietona sen, että puhujan eri yhteyksistä tunnistamat oliot ovat yksi ja sama olio.

(a)
Mä tunnen sen miehen, jonka kanssa sä menit taksiin. Se on Rollo. (l) | Toissayönä tajusin ihastuneeni sinuun – mutta en tiedä, oletko se kuitenkaan Sinä. (E) | Hei anonyymi larppaaja. Oletko sinä se, jolla – – vuosia sitten näin tuollaiset siivet? (E) | Samassa kuulin aran äänen sanovan: ”Madame”. Se oli Met. (l) | Euroopassa on vain yksi sotilaallinen voima ja se on Nato. (l)

Väljän määritelmän mukaan ekvatiivilauseita ovat kaikki, joissa kahden nominatiivi-NP:n ekstensiot lankeavat yhteen. Näin on aina, kun predikatiivi-NP on semanttisesti yksilöity (b); tällöin se sisältää yksilöivän adjektiivin kuten sanan ainoa, viimeinen tai superlatiivimuodon (» § 608), ainutkertaista roolia tarkoittavan substantiivin kuten puheenjohtaja tai sukulaisuussuhdetta ilmaisevan substantiivin, johon liittyy genetiivimäärite tai possessiivisuffiksi.

(b)
Jan-Erik Enestam oli ainoa ministeri ladulla. (l) | Näyttelijänä työskennellyt Sung oli Kim Jong-Ilin ensimmäinen vaimo. (l) | Korea on maailman viidenneksi suurin autonvalmistusmaa ja Hyundai on suurin korealaismerkki. (l) | Ranska on EU:n tämänhetkinen puheenjohtajamaa. (l)

Ekvatiivilauseen väljä tulkinta kattaa myös tyhjentävät määritelmät, kuten Dyyni on aavikoiden ja avoimien, matalien rantojen tuulen kasaama lentohiekkakinos: jokainen tietynlainen hiekkakinos on dyyni ja jokainen dyyni on tällainen hiekkakinos.

Ekvatiivilauseen erottaminen muista predikatiivilauseista voi riippua kontekstista ja tulkitsijan oletuksista. Esimerkiksi lause Ville on sisareni entinen kihlattu tulkitaan ekvatiivilauseeksi, jos ensimmäisen NP:n tarkoittama henkilö sen avulla identifioidaan samastamalla hänet toisessa ominaisuudessa tuttuun henkilöön. Lause on luonnehtiva, jos henkilöä kuvataan entisen roolinsa avulla. Ilmeisin ekvatiivilause on sellainen, jossa kumpikaan NP ei sisällä luonnehtivaa tietoa vaan on määräinen pronomini tai erisnimi (Se oli Met). Jos taas toisen NP:n edussanalla on kuvaussisältöä ja määritteitä, sen voi tulkita luonnehtivaksi predikatiiviksi, vaikka se olisikin semanttisesti yksilöity: Koira oli sitkeän sorsajahdin kuningas (l).

Huom. Ekvatiivilausetta, jossa toinen NP koostuu anaforisesta pronominista ja sitä määrittävästä relatiivilauseesta, käytetään puhutussa kielessä fokusointikeinona: Hieno säähän se on, mikä tänne vetää (l) (» § 1404).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot