Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Predikatiiviadverbiaalit > Translatiivisijainen predikatiiviadverbiaali > § 978 Tulla paremmaksi, luulla paremmaksi, ostaa muistoksi

§ 978 Tulla paremmaksi, luulla paremmaksi, ostaa muistoksi

Translatiivisijainen predikatiiviadverbiaali on sellaisen intransitiiviverbin täydennys, joka ilmaisee muutosta subjektin roolissa tai sen muussa ominaisuudessa, tekeytymistä joksikin tai soveltuvuutta johonkin:

(a)
JJ on kehittynyt jatkuvasti paremmaksi ITC-kuljettajaksi. (l) | Kaikkihan voi vielä kääntyä hyväksi. (k) | Yksi valmistui lennonjohtajaksi, – –. (k) | Isokallio ryhtyikin kauppamieheksi. (l) | – – journalisti voi joutua vangiksi tai kidutetuksi – –. (a) | Kymmenien miljoonien myyntivoitot jäivät haaveiksi. (l) | – – savolaiseksi tekeytyminen on taannut synninpäästön toistaiseksi. (k)

Vastaavasti transitiiviverbillisessä lauseessa translatiivisijainen predikatiiviadverbiaali luonnehtii objektin tarkoitetta. Translatiivisijaisia adverbiaalitäydennyksiä saavat eräät mentaaliset ja kommunikaatioverbit, joilla voi ilmaista objektitarkoitteen kategoriointia: ’luulla ~ kutsua jotakin (joksikin)’. Objekti on tällöin partitiivissa (b). Arviointia kuvaavien verbien yhteydessä voi olla totaaliobjektikin (c) (» § 485). Objektia luonnehtiva translatiiviadverbiaali esiintyy myös ilmauksissa, joiden merkityksenä on ’tehdä ~ osoittaa jokin joksikin’ (d). Lisäksi translatiiviadverbiaali esiintyy tuloksen ilmauksena aspektuaalisesti rajaavassa resultatiivimuotissa (e) (» § 482).

(b)
Sähköautoa luullaan usein saasteettomaksi vaihtoehdoksi – –. (yo) | Lapsena otusta kutsuttiin karvamadoksi tai tuhatjalkaiseksi – –. (l) | Marko kehuu nykyistä systeemiä ehdottomasti paremmaksi – –. (l)
(c)
Poliitikot leimasivat ennusteen mustamaalaukseksi. (l)
(d)
Hän ei tiedä miten onnelliseksi hän minut teki. (k) | – – vaikeudet ovat käännettävissä voitoksi. (l) | – – pankissa yritettiin 4. heinäkuuta vaihtaa väärennettyjä Ruotsin kruunuja markoiksi. (l) | – – yksikin tähti osoittaa tuotteen käyttökelpoiseksi. (l) | Naispappeuden torjujaa vaaditaan ensi kertaa irtisanottavaksi (L) [otsikko]
(e)
– – tuli juostua veren maku suussa varpaat tohjoksi. (E) | Se on ehdottomasti myös sitä, että voi kannustaa kurkkunsa käheäksi omaa joukkuettaan, – –. (E)

Määritteinä toimivat translatiiviadverbiaalit ovat finaalisia: ne ilmaisevat miksi tai mihin tarkoitukseen jokin on, annetaan tai saadaan. Rakenteeltaan ne ovat substantiivilausekkeita (f) tai passiivisia partisiippilausekkeita (g) (» § 998, » § 550). Kiteytyneempiä tuloksen tai seurauksen translatiiviadverbiaali-ilmauksia ovat mm. olla hyödyksi ~ haitaksi ‑tyyppiset tapaukset (h). Translatiiviadverbiaaleista tavan ja tarkoituksen ilmauksissa » § 989, 998.

(f)
Jotkut suomalaiset ostivat jo eilen muistoksi – – sinikeltaisia lippuja. (l) | Hän oli saanut äidiltään lahjaksi sähkövatkaimen – –. (a) | Hakijamaiden edustajat – – nostavat kätensä ylös voiton merkiksi. (l) | Oliko jälkiruoaksi jätskiä vaiko omenapiiras? (k) | – – saan palkaksi oikeaa rahaa. (k)
(g)
Kala-altaissa on kirjolohta, jota yli sata kustavilaista jalostaa edelleen kaupunkilaisille syötäväksi. (l) | Miksi joku linnanomistaja toisi tänne tavaransa myytäväksi, – –. (l) | Potilas voi itse kaukosäätimen avulla ohjata robotin mm. ojentamaan lasin vettä tai kirjan luettavaksi. (l)
(h)
Myös taloudellisia puolia pohdittaessa esittelyt ovat hyödyksi. (l) | Brysselin harjoittelupaikoissa ranskan kielen taito on eduksi. (E) | Mutta jos sakkaa kasaantuu haitaksi asti, seuraukset voivat olla aikamoiset. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot