Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma > § 973 Osman sijanvaihtelu

§ 973 Osman sijanvaihtelu

Osman sijanvaihtelu noudattaa pitkälti objektin sijanvaihtelun periaatteita (» § 930):

 
Perussubjektillinen lause: GEN Odotin teitä koko päivän. (k)
Passiivilause: NOM Meritaistelua oli käyty koko päivä – –. (k)
Kieltolause: PAR Me ei voida olla täällä koko päivää. (k)
Kvantitatiivisesti epämääräinen: PAR Taistelua on käyty jo vuosia.
Kvantitatiivisesti määräinen: NOM Tein töitä illat ja viikonloput.

Osmalle ja objektille on yhteistä, että ne ovat osa kvantifioinnin ja aspektin ilmaisemisen keinoista (» § 931, 1516). Osmalla ilmaistaan aspektiltaan rajaamattoman lauseen kuvaaman tilanteen kestoa:

 
Rakensimme venettä vuoden. | Hän nukkuu kuusi tuntia yössä.

Numeraalitapauksia lukuun ottamatta ajan ja matkan osmien yleissija on genetiivi. Toisin kuin objektin tapauksessa, genetiivisijainen osma voi ainakin määritteen koko sisältävissä tapauksissa esiintyä myös kielto- sekä passiivilauseissa. Partitiivimuotoa ei edellytä myöskään sana kauan.

 
Hän ei yritä enää peittää koko ajan kasvojaan. (k) | Tiesin, etten voisi enää kauan odottaa. (k) | – – pannu pidetään kuumana koko päivän. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot