Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Materiaalin ja inkluusion partitiivipredikatiivi > § 955 Takki on nahkaa ~ malliston parhaita

§ 955 Takki on nahkaa ~ malliston parhaita

Vaihtelematon partitiivimuotoinen substantiivipredikatiivi ilmaisee materiaalia tai inkluusiota: tiettyyn alueeseen tai joukkoon sisältymistä.

 
Materiaali: Tämä takki on ~ nämä takit ovat aitoa nahkaa.
Sisältyminen alueeseen: Tuo kylä on ~ nuo kylät ovat vielä Jämsää.

Sisältyminen joukkoon: Se järvi on ~ ne järvet ovat Suomen syvimpiä.

Materiaalin predikatiivi on yksikön partitiivissa ja ilmaisee aineen, josta subjektin tarkoite on tehty (a). Vaihtoehtoinen ilmaisutapa on elatiivi: Pyjama on (tehty) silkistä.

(a)
Liput eivät sentään tainneet olla silkkiä, lipun salko oli bambua. (l) | Nämä autothan ovat pohjalevyltään samaa puuta takapuskurista etupuskuriin, – –. (l)

Myös alueeseen sisältymistä ilmaiseva predikatiivi on yksikön partitiivissa (b). Sekä subjekti että predikatiivi tarkoittavat aluetta, ja lause ilmaisee, että subjektin tarkoittama alue on osa predikatiivin tarkoittamaa; predikatiivina on usein paikannimi. Vaihtoehtoina ovat ilmaukset kuulua johonkin ja olla osa: Pispala kuuluu Suomeen; Pispala on osa Suomea.

(b)
Tämä on vielä niskaa mutta tämä on jo kaulaa. | Tampereen tienoo ja Pispala on Suomea jos mikä. (l) | Hänen suosituksensa elämyksen kokemiseksi on ajaa läpi koko Rivieran rantatie Cannesista, Nizzasta San Remoon saakka. Se on kauneinta Rivieraa – –. (l)

Muuten inkluusion predikatiivi on monikon partitiivissa (c). Lause ilmaisee, että subjektin tarkoite kuuluu jäsenenä predikatiivin ilmaisemaan joukkoon. Predikatiivi on yleensä määräinen ja siihen sisältyy usein määräinen tarkenne (d) (» § 1415), kuten mm. kiteymässä niitä harvoja.

(c)
Tässä suhteessa Suomi on Euroopan kärkimaita. (l) | Onnistaipaleen kyläraitin maisema on Hämeen kauneimpia – –. (l) | – Monelle liikunta on ainoita alueita, jossa voi tavata samanikäisiä myönteisessä mielessä. (l) | – En ole sen alan miehiä, että välittäisin käyttää yhteiskunnan palveluja, hän sanoo. (l)
(d)
Hän oli niitä miehiä ja se oli sitä aikaa. (k) | Ammatti ei ole niitä hauskimpia, mutta jonkun tätäkin on tehtävä. (k) | Suomi oli niitä harvoja länsimaisen ”kauppaboikotin” rikkojia. (l)

Predikatiivina voi olla sukunimi (Miettisiä), määräinen NP (niitä miehiä), superlatiivin (kauneimpia) tai muun yksilöivän adjektiivin (viimeisiä, ainoita) muodostama adjektiivilauseke tai sitten NP, johon tällainen adjektiivi sisältyy määritteenä. Muut kuin yksilöivät adjektiivit eivät juuri esiinny inkluusion predikatiivissa: Järvi on Suomen syvimpiä ~ *syviä. Myös tarkenteeton substantiivilauseke antaa ymmärtää, että kysymys on määräjoukosta, esim. Suomi on maailman hyvinvointivaltioita.

Inkluusiota ilmaiseva predikatiivi on lauseke, jossa pronominiin yksi tai eräs liittyy elatiivi- tai partitiivisijainen NP. Ilmaisutapa on vaihtoehtoinen partitiivipredikatiivin kanssa (e), paitsi kun elatiivi-NP sisältää numeraalin eli ilmaisee joukon suuruuden (f).

(e)
Suomi on tässä suhteessa Euroopan kärkimaita. ~ Suomi on tässä suhteessa yksi ~ eräs Euroopan kärkimai(s)ta.
(f)
Nynäshamn on yksi Ruotsin 16 ekokunnasta. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot