Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Transitiivisuus ja objektin semantiikka > Patientti, kohde- ja tulosobjekti > § 928 Muutoksen läpikävijä tai tulos

§ 928 Muutoksen läpikävijä tai tulos

Objekti, jonka tarkoite kokee tilan (a) tai sijainnin (b) muutoksen, on semanttiselta rooliltaan patientti. Patientti, tilan muutoksen läpikävijä, on myös tulosobjekti, jonka tarkoite tulee verbin tarkoittaman toiminnan ansiosta olemaan (c).

(a)
Hän avasi nokiluukun ja poltti siellä tuohenkäppyrän. (k) | Markkinoilla on runsaasti tuotteita, joiden valmistus, käyttö ja hylkäys tuhlaavat luonnonvaroja, pilaavat ympäristöä ja täyttävät kaatopaikat. (l)
(b)
Dora vei minut kirjastoonsa. (k) | Ainahan voi – – uittaa veneitä uomasta toiseen. (k) | Siivouskiista siirsi neuvotteluja (l) [otsikko] | Nuorukainen otti Kutvosen kortin ja työnsi sen laitteeseen, jonka digitaalinäytöille syttyi punaisia numeroita. (l)
(c)
Ainahan voi – – Kaivaa liejuun kuoppia aina sen alla olevaan sinisenmustaan saveen asti, rakentaa siitä linnoituksia ja vallihautoja, – –. (k) | Vähi sai tehtäväkseen muodostaa hallituksen (l) [otsikko] | Villasta hän tekee shaaleja ja lihasta herkkupaketteja. (l) | Viikonlopun aikana järjestetään esitysten lisäksi erilaisia happeningejä kaduilla ja toreilla. (l)

Monien verbien merkitys sallii objektin tulkitsemisen sekä tulokseksi (keittää puuroa, maalata taulu, raivata uutta peltoa) että muutoksen kohteeksi (keittää perunat, maalata talo, raivata metsää).

Patientteja ovat rooliltaan myös objektit, joiden tilanmuutos estetään; ne eivät siis koe muutosta, mutta niihin kohdistuu vaikutus (d). Sen sijaan esim. tavoittelu tai mentaalinen ponnistus eivät vaikuta objektitarkoitteeseen. Tällaiset verbit (e) ilmaisevat kuitenkin suuntautumista kohti jotakin entiteettiä, ja objektin tarkoitetta voi tässä mielessä pitää patienttina.

(d)
Pidin magnetofonia piilossa laukussa – –. (k)
(e)
Minä tarvitsisin nyt pikaista kiinniottoapua. (k) | Siksi minäkin opettelin Laokoon-runon ulkoa. (k) | Aloin pohtia tilannettani. (k)

Vaikutuksenalaisen patientin tai toiminnan kohteen rooli ei kuitenkaan kuvaa esim. havainto- (huomata virhe), tunne- (pelätä miestään) ja tilaverbin objektia (omistaa talo, sisältää painotuotteita).

Huom. Kielitieteellisessä kirjallisuudessa käytetään patientin sijasta myös termiä teema, kun on kyse konkreettisesti tai metaforisesti siirtyvästä objektitarkoitteesta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot