Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Genetiivipredikatiivi > § 958 Kirja ~ valinta on sinun

§ 958 Kirja ~ valinta on sinun

Yksi predikatiivin tyyppi on genetiivimuotoinen substantiivilauseke:

(a)
Sinä olet ~ nämä kirjat ovat minun. | Mutta tahdon, että olette täysin varmoja, että rahapussi on tuon miehen, – –. (E)

Genetiivipredikatiivin ja sen luonnehtiman subjektin välinen merkityssuhde vastaa genetiivimääritteen ja sen pääsanan ilmaisemaa hallintasuhdetta: minun kirjani, hänen valintansa vrt. Kirjat ovat minun, Valinta on hänen. Erona on se, että predikatiivilauseella hallintasuhde esitellään, NP:ssä se on ennalta edellytetty.

Genetiivipredikatiivilla ilmaistaan etupäässä varsinaista omistusta: Rahapussi on tuon miehen. Esimerkiksi subjekti- ja objektitulkintaiset genetiivi-NP:t eivät toimi predikatiiveina: lapsen syntymä, mutta *Syntymä oli lapsen. Genetiivipredikatiivillisille lauseille on kuitenkin ominaista syyn, vastuun ja näkökulman (b) ja toisaalta teoksen luomiseen osallistuneiden henkilöiden ilmaiseminen (c).

(b)
Kun nuorella on riittävästi tietoa, on valinta hänen. (l) | Menetin auton hallinnan ajaessani vesilätäkköön. Syy oli minun, Villeneuve kertoi. (l) | Tyrrell-talli toivoo Katayaman voivan ajaa. – – Mutta päätös ei ole meidän. (l) | Pikku Pietarin pihassa näkökulma on lapsen, äitinsä menettäneen Pietari Jormalaisen. (l)
(c)
Kuunnelman on ohjannut Maarit Ruikka. Suomennos on Jukka-Pekka Pajusen. (L) | 47 minuutin lyhytelokuvan koreografia on Jorma Uotisen, joka myös esittää elokuvassa Pessoan eri hahmoja. Ohjelman alkuperäinen idea on Jorma Uotisen. (L)

Huom. Genetiivipredikatiivin sijapäätteen voi katsoa samantyyppiseksi kvasipredikaatiksi kuin paikallissija: Se on minun (hallinta) vrt. Se on asemalla (sijainti) (» § 966969). Tässä suhteessa genetiivipredikatiivia voi verrata olla-verbin yhteydessä esiintyviin adverbiaaleihin (» § 456).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot