Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Suhdesääntö ja kvasipredikaatti > § 969 Paavo Siron suhdesääntö

§ 969 Paavo Siron suhdesääntö

Taustoittava pykälä

Suhdesäännön käsite on peräisin Sirolta (1964b). Hänen mukaansa paikallissijan päätteelle ja adpositiolle on yhteistä, että ne ”osoittavat kantanansa olevan nominin suhdetta lauseen tiettyyn toiseen jäseneen”. Tällainen elementti on hänen terminologiassaan ”kvasipredikaatti”. Sijapääte on sidonnainen ja adpositio vapaa kvasipredikaatti. Suhdesääntö koskee nimenomaan ”verbin määräyksenä” olevien adverbiaalien kvasipredikaatteja, mikä tässä kieliopissa vastaa adverbiaalitäydennystä. Kuitenkin Siro katsoo myös lauseen adverbiaalin voivan osoittaa suhdetta subjektiin; esim. lauseen Suomessa hän matkusti Tampereelle lauseke Suomessa osoittaa subjektin sijaintia. Siro ei kuitenkaan tarkasti määrittele verbinmääräyksien ja lauseen määritteiden eroa.

Kvasipredikaatit ovat Siron terminologiassa laajemman ”funktionaalien” joukon jäseniä. Muita funktionaaleja ovat esim. ajan ja välineen ilmaukset. Lauseissa Söin piirakan keskipäivällä ja Söin piirakan lusikalla sana keskipäivällä ilmaisee tekemisen ajankohtaa ja lusikalla teon suoritusvälinettä. Kvasipredikaatista nämä eroavat siinä, että ne eivät osoita suhdetta – tai Siron sanoin ”eivät viittaa” – mihinkään tiettyyn lauseenjäseneen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot