Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit > Syy, aihe, perustelu > § 997 Menehtyi syöpään, kuoli vanhuuttaan

§ 997 Menehtyi syöpään, kuoli vanhuuttaan

Muutosverbien kuolla, menehtyä, pakahtua esittämän tapahtuman aiheuttajaa ilmaistaan yleensä illatiivisijaisella lausekkeella (a), joskus myös elatiivisijaisella jos lauseke ei tarkoita sairautta (b). Adpositioilmauskin on mahdollinen, joskaan se ei aina yksiselitteisesti kerro tapahtuman varsinaista aiheuttajaa (c).

(a)
Ihmisiä kuoli nälkään ja puutteeseen. (a) | Mies kuoli puukoniskuun (l) | Hän menehtyi saamiinsa vammoihin. (l) | – – [mies] tuntuu olevan pakahtumaisillaan sanomisen tarpeeseen. (l)
(b)
– – nuorukainen kuoli puukoniskusta – –. (l) | Marraskuun alussa hän sai surmansa – – terroristin luodeista. (l) | Vielä kerran sydän saa pakahtua onnesta ja epäuskosta – –. (l)
(c)
Kotirintamalla kuoli sodan vuoksi pari tuhatta ihmistä. (l) | Hänen ensimmäinen tyttärensä kuoli sydänvian vuoksi. (l) | Syyttäjän mukaan [kettutyttöjen] iskujen takia menehtyi yli tuhat pentua. (l) | Syyttäjän mukaan iskun seurauksena menehtyi noin 1500 ketunpoikasta. (l)

Lisäksi olosuhteiden kuvaus inessiivisijaisella lausekkeella, temporaalirakenteella tai kun- tai jos-lauseella tulkitaan helposti myös syyn kuvaukseksi:

(d)
Mies menehtyi poliisin takaa-ajossa (l) [otsikko] | Tshetshenian sodassa kuoli 50 000 ihmistä. (E) | Moni menehtyy tehdessään laskeutumisvaiheessa virheen – –. (l) | – – kuusi ihmistä sai surmansa, kun kone putosi asutusalueelle. (E) | Kuutti menehtyy, jos emo on pitkiä aikoja pois pesästä. (l)

Myös etenkin lauseenalkuinen essiiviadverbiaali tulkitaan usein kausaaliseksi (e) (» § 970). Partitiivi esiintyy kausaalisen adverbiaalin sijana lähinnä kiteytyneissä possessiivisuffiksillisissa ominaisuudennimen sisältävissä lausekkeissa (f).

(e)
Kahta vuotta vanhempana hän otti hoivaavan asenteen nuorimpaan veljeensä nähden. (ou) | Minä vanhempana ja kokeneempana näin jo silloin, ettei heidän rakkaudellaan ollut tulevaisuutta. (k)
(f)
Minua kylmäsi, kun ajattelin, miten hän predestinoi itsensä alkoholistinkohtaloon, silkkaa herkkyyttään, lapseuttaan ja tietämättömyyttään, – –. (k) | – – jättivätkö ihmiset äänestämättä tietoisesti, laiskuuttaan vai välinpitämättömyyttään? (l)

Huom. Inkoatiivisten tunneverbien partitiivisijainen ärsykettä tarkoittava objekti ilmaisee tavallaan syyn verbin esittämälle tapahtumalle: – – sitten taas kerran pelästyin omia ajatuksiani (k) (» § 466).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot