Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Partitiivi- ja totaaliobjektin oppositio > Kieltolauseen objektin sija > § 933 Miten pitkälle kiellon vaikutus ulottuu?

§ 933 Miten pitkälle kiellon vaikutus ulottuu?

Infiniittisen rakenteen objektiin vaikuttaa infiniittimuodon oma kieltomerkityksisyys (esim. tulosta näkemättä, tutkintoa suorittamaton) mutta myös lauseen kielteisyys. Lauseen kielteisyyden vuoksi partitiivissa on lähinnä täydennyksenä toimivan infinitiivilausekkeen ja niin ikään täydennyksenä toimivan referatiivirakenteen objekti (a). Sen sijaan määritteenä toimivan infiniittirakenteen objekti jää yleensä kiellon vaikutuksen ulkopuolelle. Kieltolauseessakin totaaliobjektillisia ovat siten temporaalirakenne, finaalirakenne ja tapaa ilmaisevat tekemällä- ja tehden‑rakenteet (b). Partitiiviakin esiintyy, etenkin infinitiivilausekkeissa (c).

(a)
Tähän mennessä en ole halunnut hyväksyä totuutta. (l) | Juoksun jälkeen Christie ei suostunut ottamaan maailman nopeimman viittaa harteilleen. (l) | Syyttäjä ei usko miehen tehneen itsemurhaa Thaimaassa. (l) | – – vihjailuja, joiden ei luulisi löytävän paikkaansa minkään journalistisesti kunnianhimoisen lehden uutisjutusta. (l)
(b)
Hallstrom ei aikaillut luettuaan käsikirjoituksen (l) | Hän ei ole pelikelpoinen vielä tänään Namikan kohdatessa Korihait. (l) | Kukaan ei pakene maastaan saadakseen asunnon. (l) | Yli 50-vuotiaiden työttömien turvaa ei saa heikentää pudottamalla heidät peruspäivärahalle. (l) | Liiton säännöt tuntien se ei onnistu. (l)
(c)
Lundell ei lähde rikkomaan kuvioita pistämällä esimerkiksi Ari Hjelmiä erikoisvartiointiin. (l) ~ Ari Hjelmin | Toistaiseksi virallinen Suomi ei ole tehnyt elettäkään nostaakseen sen enempää kysymystä Karjalan kuin Petsamonkaan palautuksesta yhteiselle neuvottelupöydälle venäläisten kanssa. (l)

Kiellon vaikutus ei koske NP:n osana olevan infinitiivilausekkeen objektia (d); tässä on tosin vaihtelua (e), kuten totaaliobjektissakin (» § 940).

(d)
Oranssi ry ei ole luopunut hankkeestaan saada rakennus nuorison käyttöön. (l) | Joroselta kysyttiin miksi heille ei ole kerrottu mahdollisuudesta saada uusi työntekijä oppisopimuskoulutuksen kautta. (l)
(e)
Julkisuuteen tullut tappelu ei ole johtaja Jorma Sairasen mielestä riittävä syy lennättää tv-toimittajaa kuvaruudusta. (l) | Susan on päättänyt, että mikään ei estä hänen pyrkimyksiään saattaa miehensä Valkoisen talon herraksi; – –. (l)

Interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke (f) sekä partisiippilauseke (g) ovat kiellon vaikutuksen ulkopuolella.

(f)
Julia siirtyi työpöydän luo eikä tiennyt sammuttaako kone. (k) vrt. Julia ei tajunnut sammuttaa konetta. | Ruotsilla ja Hollannilla ei ole hallussaan salaista tehokeinoa, jolla toteuttaa tavoite. (l)
(g)
Vastalauseiden myrsky ei järkytä toisen ydinlatauksen räjäyttänyttä Ranskaa (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot