Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > Väline ja keino > § 990 Syödä sormin ~ sormien avulla, kulkea junalla

§ 990 Syödä sormin ~ sormien avulla, kulkea junalla

Väline eli instrumentti on esine, laite tai abstraktimpikin entiteetti, jota käytetään tietyn teon suorittamiseen: leikata leipää veitsellä. Keino tarkoittaa tekoa, joka suorittamalla saadaan aikaan tarkoitettu muutos tai uusi tilanne: Hän laihtui vähentämällä suklaan syöntiä (» § 991). Välineen ja keinon adverbiaalit eivät ole tarkasti erotettavissa toisistaan eivätkä myöskään tapaa ilmaisevista adverbiaaleista.

(a)
Pinja juo kuin sieni ja polttaa salaa, stumppaakin mieluiten paljaalla jalalla. (k) | Sisään [peliluolaan] mennään ovikelloa soittamalla, tarvittaessa avaimella, – –. (l) | Hän maalasi pensselillä, sormin, harjalla, rätillä, ruiskulla, kannusta valuttamalla, kauhasta kaatamalla, lusikasta tiputtamalla, harjalla roiskimalla. (k)

Välinettä ilmaisevan adverbiaalin saavat lähinnä toimintaa merkitsevät verbit, joilla on agentiivinen, inhimillinen subjekti. Tavallisin välineen adverbiaalina on adessiivilauseke. Se esiintyy etenkin sellaisten verbien kanssa, jotka ilmaisevat teon suorittamista (b), sekä liike- ja liikuttamisverbien kanssa (c).

(b)
– – ”lähentelijä”, joka napsii saksilla tupsuja naisten hiuksista. (l) | Muista, että terävällä veitsellä leikkaaminen ei ole pikkulasten puuhaa! (E) | – – hakkasin haravalla jäätä irti pensaista. (E)
(c)
Roh saapui valtionsyyttäjän toimistoon mustalla limusiinilla. (l) | Kuljen mieluimmin junalla paikasta toiseen. (l) | Karpaasi ei haasteita kaihda ja aikoo kesäkuussa laskeutua alas Näsinneulasta köydellä, ei hissillä. (l) | – – hänet toimitettiin sairasautolla Tampereen yliopistolliseen sairaalaan tarkastukseen. (l)

Myös instruktiivisijainen lauseke ilmaisee välinettä tai keinoa, joskus vaihtoehtona adessiivisijaiselle: laskea yhden käden sormilla ~ sormin. Instruktiiviadverbiaali esiintyy kuitenkin lähinnä vain sellaisten verbien kanssa, jotka ilmaisevat teon suorittamista jollakin välineellä tai keinolla (d), ei yleensä esim. liikeverbien kanssa: laskeutua hissillä ~ hissein, matkustaa junalla ~ junin.

(d)
– – risteyksen toinen kaista on suljettu puomein – –. (l) | – – ovea ei voida saranapuolelta avata väkivalloin. (l) | – – rikomme sitä [käskyä] jatkuvasti ajatuksin, sanoin ja teoin? (yo) | Kiistaa aiheuttanut maanvaihtopäätös syntyi äänin 23–12. (a) | Viikonloppuisin he vetävät naisseuralaisten kera ns. lärvit ruttuun eli imevät kaksin käsin keskiolutta ja kirkkaampia alkoholeja. (l)

Inessiivisijainenkin adverbiaali voi tarkoittaa välinettä, vaikka sillä yleensä ilmaistaan paikkaa. Esimerkiksi lause Matkustin Rovaniemelle junassa ilmaisee junan olevan paikka, jossa ollaan matkan ajan, mutta merkitykseen sisältyy myös instrumentaalisuutta, onhan kyse kulkuvälineestä. Adessiivisijaisella adverbiaalilla Matkustin sinne junalla on selvemmin välineen merkitys. Seuraavissa inessiiviadverbiaaleissa instrumentaalisuus kilpailee lokatiivisen tulkinnan kanssa:

(e)
Junassa matkustamisesta on tullut yhtä hienoa ja liikemiesmäistä kuin lentämisestä, – –. (l) | Henkilöautossa saa kuljettaa nestekaasua enintään 60 kg pulloineen – –. (E) | Savusilakat perataan ja hienonnetaan käsin tai tehosekoittimessa. (l)

Postposition avulla tai nojalla sisältävät adverbiaalit ovat suoritusta ilmaisevissa lauseissa instrumentaalisia ja siten lähimerkityksisiä adessiiviadverbiaalin kanssa (f). Silloin kun kyse ei ole suoranaisesta välineellisyydestä, adessiivi-ilmaus ei yleensä sovi niiden vastineeksi (g). Instrumentaalisesti käytetään myös postpositioita välityksellä ja kautta (h) (» § 709).

(f)
Säännösten mukaan tuulilasia ja etusivulaseja ei saa tummentaa kalvojen avulla. (l) ~ kalvoilla | Kansalaisten tuli tuntea sosiaalista turvallisuutta, joka oli saavutettavissa lujan työn ja kristillisten arvojen noudattamisen avulla. (A)
(g)
– – seuran toiminnan avainsanoja ovat: Tasapuolisesti, henkilökohtaista ohjausta, hauskaa yhdessä, onnistumisia ja elämyksiä jääkiekon avulla. (E) | Elintarvikelain nojalla valvotaan mm. vihannesten, hedelmien, mehujen ja makeisten tuontia, – –. (l)
(h)
Tulkin välityksellä puhuen Gorbatshov kiitti tri Galea – –. (l) | Hänen journalisminsa on ajan seuraamista lehtien ja tutkimusten kautta. (l)

Huom. Elatiivilauseke on adessiivisijaisen vaihtoehto kauppahinnan merkityksessä: myydä jotakin kovasta hinnasta ~ kovalla hinnalla. Välineen merkitys sisältyy myös jollakin täyttymistä kuvaaviin elatiivi-ilmauksiin: Karvian urheilutalo täyttyi alle kouluikäisistä lapsista – – (l). Näiden vastapoolina ovat jostakin tyhjenemistä tarkoittavat ilmaukset, jotka eivät ole instrumentaalisia: Suo lähes tyhjeni sisseistä (k).

Inessiivilausekkeella voi ilmaista jollakin varustautuneena olemista: Taina solmi tossunsa toistamiseen ja pompahteli vaaleanpunervassa lenkkipuvussaan verannan shakkiruudukossa kuin vaahtokarkki – – (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot