Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Predikatiiviadverbiaalit > Essiivisijainen predikatiiviadverbiaali > § 977 Objektia luonnehtimassa: Tarjoa juoma kuumana

§ 977 Objektia luonnehtimassa: Tarjoa juoma kuumana

Transitiiviverbillisessä lauseessa essiivisijainen predikatiiviadverbiaali luonnehtii objektin tarkoitetta olotilan, laadun tai tehtävän kannalta. Täydennyksenä adverbiaali on jonakin käyttämistä ja pitämistä merkitsevien verbien yhteydessä: pitää jotakin jonakin (a). Kun essiiviadverbiaali on määritteenä, verbiin ei kohdistu semanttisia rajoituksia; predikatiiviadverbiaali voi ilmaista muutosaltista ominaisuutta (b).

(a)
Häntä pidetään hulluna nerona, mutta shokkiohjaajana ylivertaisena. (l) | Ensinnäkin se johtaa perinteen kokemiseen yksipuolisena, kuolleena ja kahlitsevana. (k) | Paitsi Pohjois-Amerikassa, Finlandiaa käytetään virsisävelmänä ainakin Isossa-Britanniassa. (l)
(b)
Tarjoa [marjamämmi] kuumana tai kylmänä kermamaidon kanssa. (E) | Tähän asti pihvit on pyydetty joko puolikypsänä tai lähes raakana, – –. (E) | Valmiiksi keitettyjä etanoita saa kaupasta purkitettuina ja pakastettuina. (l) | 1980-luvun alkuvuosina pidätettiin ja vangittiin tuhansia ihmisiä terrorismista epäiltyinä. (l) | Talo suunniteltiin – – arkkitehtituttavan kanssa yhteistyönä. (l)

Essiiviadverbiaali luonnehtii joskus myös paikallissijaista adverbiaalia, joka voi olla verbin täydennys, esim. puhua jostakin jonakin, tai substantiivin adverbiaali, esim. kirja vanhuksista itsenäisinä päättäjinä.

(c)
Eräs vanha sukulaiseni, tosin opettaja, haluaa edelleenkin puhua yli 10 000 markan summista vanhoina miljoonina, enkä häntä siitä syytä! (l) | Myös arkkipiispa John Vikström ja ihmisoikeusaktivisti Matti Wuori suhtautuvat ydinaseisiin realistisena uhkana koko ihmiskunnan olemassaololle. (l) | Hän itsekin pitää lohesta eniten raakana, ohuen ohueksi leikattuna. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot