Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Predikatiivin semantiikkaa > § 945 Predikatiivi kuvaa ja luokittaa

§ 945 Predikatiivi kuvaa ja luokittaa

Predikatiivi ilmaisee subjektin tarkoitteen ominaisuuden tai luokan: Pelaajat ovat väsyneitä; Jari on koripalloilija (» § 1406). Sekä adjektiivi- että substantiivipredikatiivilla esitetään arvioita ja kannanottoja (a). Substantiivipredikatiivia käytetään määritelmissä (b), ja sillä voidaan myös nimetä tarkoite tai ilmaista sen tehtävä. Esimerkissä (c) on molempia piirteitä: rakennuksen nimi on Raatihuone, ja se on myös toiminut raatihuoneena. Lisäksi predikatiivilla voi ilmaista määrää (d) (» § 956).

(a)
Hannelen aktiivinen toiminta artistiensa markkinoimiseksi oli Suomessa ennenkuulumatonta. (l) | Kamalaa, tämä on hölmöläisten työtä ja skandaali. (l) | Jari Mantilasta on kasvanut varsinainen tekijämies. (l)
(b)
Dyyni on aavikoiden ja avoimien, matalien rantojen tuulen kasaama lentohiekkakinos. (hkv)
(c)
Isä kertoi tyttärelleen, mitä rakennuksia Keskustorilla on. – Tuo on Raatihuone. – Mikä se oli ennen kuin siitä tuli Raatihuone? Keskusteluun liittyy jälleen kolmas henkilö, nyt mies. – Tämä on aina ollut Raatihuone, valistaa hän. (l)
(d)
Vaaleissa puolueen kannatus oli 19,9 prosenttia. (l)

Konkreettinen NP luonnehtii yleensä kategorialtaan sen kanssa samantyyppistä entiteettiä: Tuo talo on raatihuone; Dyyni on lentohiekkakinos. Substantiivipredikatiivi voi kuitenkin nostaa luonnehtimastaan entiteetistä esiin jonkin abstraktin tulkinnan (e).

(e)
Hehkuva syklaaminpunainen blazer on elegantin naisen rohkea valinta. (l) ’blazerin valinta on rohkea valinta’ | Linnanmäki on napostelun juhlaa (L) [otsikko] ’Linnanmäellä käynti on juhlaa’ | ”Perhoseksi” avautuva näppäimistö on sentyyppistä tietokonesuunnittelua, jota toivoisi näkevän enemmän. (l) ’tapa, jolla näppäimistö on suunniteltu, edustaa tällaista suunnittelua’

Subjektin mahdollinen viittausala eli ekstensio on kapeampi kuin predikatiivin. Lause Kari on koripalloilija, missä subjekti on tarkoitteellinen, voi pitää paikkansa, vaikka koripalloilijoita on muitakin. Yleistävä luokitus, esim. Kenguru on pussieläin, antaa vastaavasti ymmärtää lajin olevan laajemman luokan osa. Ääritapauksessa tosin myös predikatiivin merkitys on sellainen, että sen alassa voi olla vain yksi yksilö: Tämä juna on viimeinen. Predikatiivi ei yleensä viittaa tiettyyn tarkoitteeseen, mutta substantiivipredikatiivillisista lauseista erottuu semanttisin ja pragmaattisin perustein ekvatiivilause, jolla ei luonnehdita eikä kategorioida toista jäsentä vaan ilmaistaan kahden NP:n olevan samatarkoitteisia, esim. Tuo tuossa vasemmalla on minun vaarini (» § 950951). Toisaalta määräluokkaan kuulumista ilmaistaan monikon partitiivissa olevalla predikatiivilla: Hän on Suomen eturivin kemistejä (» § 955).

Kun predikatiivina on kuin-rakenne, lause kertoo subjektin ja predikatiivin tarkoitteilla olevan yhteisiä ominaisuuksia (f). Ilman kuin-sanaa vastaava predikatiivilause esittää vertauksen vahvempana, koska se ilmaisee subjektin olevan osa predikatiivin ekstensiota: Hautakivet ovat kirjoja; Työttömyys olisi lomaa.

(f)
Kulkijalle tuntemattomien ihmisten hautakivet ovat kuin kirjoja. (l) | Jos tietäisin, että työt jatkuvat ja pääsen takaisin työpaikkaan, tämä olisi kuin lomaa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot