Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Tuloslauseen predikatiivi > § 957 Hänestä ei tule pappia: predikatiivin ja objektin piirteitä

§ 957 Hänestä ei tule pappia: predikatiivin ja objektin piirteitä

Tuloslauseissa predikatiivi luonnehtii elatiivimuotoista täydennystä. Distributiivinen predikatiivi noudattaa siinä luonnehdittavan jaollisuuteen ja monikollisuuteen liittyviä periaatteita (» § 946949): jaollista tarkoitetta luonnehtiva predikatiivi on partitiivissa, jaotonta luonnehtiva nominatiivissa tai genetiivissä (a). Myös muut kuin distributiiviset predikatiivityypit ovat samanlaisia kuin olla-verbillisessä lauseessa (b); vain materiaalin predikatiivia ei tuloslauseessa esiinny (Liivistä tuli nahkaa ei ole predikatiivilause kuten Liivi oli nahkaa).

(a)
Jaoton, yksikkö: Kiikan osa-aikaisesta kirjastonhoitajasta tehdään päätoiminen. (l) ~ Teimme kirjastonhoitajasta päätoimisen. | Jaollinen, yksikkö: Älä painele marjoja, ettei mehusta tule sameaa. (l) | Jaollinen, monikko: Maailmaa ei voida rakentaa niin, että heikoista tehdään heikompia, jotta vahvat vahvistuisivat, – –. (l) | Jaoton, monikko: Lupa myönnettiin sillä ehdolla, että tuomitun kasvoista tehtiin tunnistamattomat. (l)
(b)
Paikallisista neuvotteluista tehtiin ikäänkuin tupon pelinappula. (l) vrt. Neuvottelut olivat tupon pelinappula. | – – hampurilaisista ja pizzoista on tullut suomalaista kansallisruokaa. (l) vrt. Hampurilaiset ja pizzat ovat suomalaista kansallisruokaa. | Laviasta tulee vielä jotakin (l) vrt. Lavia on jotakin.

Tuloslauseessa on kuitenkin useampia predikatiivin sijaan vaikuttavia tekijöitä kuin subjektia luonnehtivassa lauseessa, sillä predikatiivi noudattaa lisäksi eksistentiaalilauseen subjektin (e-subjektin) tai objektin sijanmerkintää. Intransitiivisen tuloslauseen predikatiivi on e-subjektin ja predikatiivin rajatapaus, transitiivisen taas objektin ja predikatiivin.

Sekä intransitiivisen että transitiivisen tuloslauseen predikatiivi on partitiivissa, kun lause on kielteinen (c). Kuten eksistentiaalilauseessakin, intransitiivisessa tuloslauseessa nominatiivi osoittaa, että koko lause ei kuulu kiellon fokukseen (d) (» § 918).

(c)
Uutta Garboa minusta ei tullut, sillä halusin säilyttää oman tyylini. (l) | Sihteerintoimesta ei kuitenkaan tullut pitkäaikaista. (l) | Jaana Husu toivoo, että salmonellasta ei tehtäisi kuluttajalle nyt mitään peikkoa. (l)
(d)
Katastrofi, josta ei tullut täysi katastrofi (l) [otsikko] ’ei täysi, mutta ehkä osittainen’ | Näytelmästä ei tullut pelkkä ihmisen muotokuva, se kertoo paljon myös 1930- ja 1940-luvun Tampereesta. (k) ’ei pelkkä muotokuva vaan myös ajankuva’

Transitiivisen tuloslauseen predikatiivi on kieltolauseessa partitiivissa, ja myönteisessä lauseessa partitiivimuoto voi ilmaista, että lause on aspektiltaan rajaamaton (e). Predikatiivi on esim. odottaa-verbin yhteydessä partitiivissa niin kuin objektikin.

(e)
– Kuntonyrkkeilystä ollaan tekemässä joka naisen ja joka miehen kuntolajia, ja vauhti näyttää olevan hyvä. (l) | Lakosta odotetaan pitkää ja katkeraa. (k)

Kun partitiivi ei tule kysymykseen, transitiivisen tuloslauseen predikatiivi käyttäytyy sijan suhteen kuin totaaliobjekti (» § 934935). Yksiköllinen predikatiivi saa persoonataivutteisen verbin yhteydessä n-päätteen (f) mutta on passiivi‑, imperatiivi- ja nesessiivilauseessa nominatiivissa (g), samoin aina monikossa.

(f)
Me aiomme tehdä laista pysyvän ~ Kososesta puolustusministerin.
(g)
Toisen maailmansodan jälkeen hänestä tehtiin yllättäen puolustusministeri. (l) | Hänestä pitäisi tehdä ~ tehkää hänestä puolustusministeri.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot