Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus > § 1002 Erityyppisten rakenteiden adverbiaalisia tehtäviä

§ 1002 Erityyppisten rakenteiden adverbiaalisia tehtäviä

Asetelma 152 esittää, missä adverbiaalisissa tehtävissä erityyppiset lausekkeet ja lauseet esiintyvät. Monipuolisimmin adverbiaaleissa toimivat paikallissijat ja vajaakäyttöiset sijat. Niillä ilmaistaan aikaa, paikkaa, tilaa, habitiivisuutta, tapaa, välinettä, keinoa, suhteutusta, määrää, tekijää, syytä, tarkoitusta, ehtoa, arviota ja asennoitumista. Kieliopillisissa sijoissa olevat NP:t esiintyvät ajan ja määrän adverbiaaleissa, partitiivi lisäksi syynkin ilmauksissa. Myös adpositiolausekkeet (PP:t) esiintyvät melko laajasti erityyppisinä adverbiaaleina.

Asetelma 152: Lausekkeiden ja lauseiden adverbiaalisia tehtäviä

NP paikallissijassa tai vajaakäyttöisessä sijassa: paikka, tila, aika, tapa, syy, agentti, habitiivi, kommentti

 
Maija asuu Vantaalla ensi vuonna. | Lapsi söi rusinoita molemmin käsin suurella innolla. | Hän valmistui puusepäksi, mutta toimii talonmiehenä. | Teitkö sen rahasta vai rakkaudesta? | Teetin mekon ompelijalla. | Hänellä on kiire. | Melkoisella varmuudella hän tulee.

NP kieliopillisessa sijassa: aika, määrä; syy

 
Viivyin siellä hetken. | Viivy vielä hetki! | Olen käynyt siellä kaksi kertaa. | Heräsin kello neljä. | Kävin siellä neljäs päivä kesäkuuta. | Juoksin kilometrin. | Kävelin koko matkan. | Hän teki sen tyhmyyttään.

PP: paikka, aika, tapa, syy- ja ehtosuhde, agentti

 
Maija asuu rajan takana ensi vuoden jälkeen. | Hän tanssii karhun tavoin ilman apua. | Sään takia myöhästynen. | Huolimatta säästä tulen ajoissa. | Kenen toimesta tämä on tehty?

AdvP:

sti-adverbit: tapa, määrä, intensiteetti, kommentti

 
Hän juoksi kovasti. | Rakastan häntä hirveästi. | Puku on tosi ihanasti vihreä. | Valitettavasti ~ ilmeisesti hän ei voi tulla.

Paikallissijaiset adverbit: olotila

 
Hän kaatui rähmälleen. | Hän oli nukuksissa.

Muut adverbit: aika, määrä, tapa

 
Hän istui siellä eilen kauan. | Juon nykyään kahvia päivittäin. | Hän on julkaissut harvakseltaan. | Söin paljon, jopa liikaa. | Juoksin lujaa.

InfP: tapa, instrumentti, tarkoitus, aika, tila

 
Hän tuli paikalle hyppien ~ hyppimällä. | Hän tuli paikalle ääntä päästämättä. | Hän syö elääkseen. | Syödessään hän lukee. | Hän on syömässä päivällistä.

Lause: perustelu, ehto ja myönnytys, aika, tapa, kommentti

 
Lähden nyt, koska minua huvittaa lähteä. | Lähden, jos sinäkin lähdet. | Lähden, vaikka sinäkin lähdet. | Tulen, kun ehdin. | Hän teki kaiken niin kuin hän oli nähnyt toistenkin tekevän. | Hän tuli ilman että kukaan huomasi mitään. | Jos saan sanoa, niin minulla on nälkä.

Adverbilausekkeiden pääaluetta adverbiaalien merkityskirjosta on tavan, määrän, olotilan ja ajan ilmaiseminen. sti-johtimiset adverbit ilmaisevat sekä konkreettista tapaa tai intensiteettiä että kommenttia, ja paikallissijaiset adverbit puolestaan olotilaa, eivät niinkään paikkaa.

Infiniittisiä lausekkeita käytetään ensisijaisesti ajan, tavan, tarkoituksen ja tilan ilmauksissa. Lauseet taas esiintyvät erityisesti perustelemisessa, ehto- ja myönnytyssuhteiden ilmaisemisessa, tilanteiden välisten aikasuhteiden ilmaisemisessa sekä tietynlaisissa tavan ilmauksissa ja kommenteissakin.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot