Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Partitiivi ja nominatiivi subjektissa > Subjektin sija ja kvantitatiivinen määräisyys > § 917 Tapoja tulkita merkitysero pelaajat vs. pelaajia

§ 917 Tapoja tulkita merkitysero pelaajat vs. pelaajia

Kvantitatiivisesti epämääräinen partitiivisubjekti mahdollistaa tulkinnan, että lauseen ilmaisema tilanne ei koske NP:n tarkoittamaa joukkoa tai ainemäärää kokonaisuudessaan (a). Partitiivisubjektia käytetäänkin usein juuri estämään jäännöksetön tulkinta (b).

(a)
Sählyn pelaaminen jatkuu kevätkaudellakin maanantaisin klo 15–16. Uusia pelaajia mahtuu mukaan. (A) vrt. Uudet pelaajat mahtuvat mukaan. ’kaikki uudet pelaajat’ ~ ’tietty uusien pelaajien joukko kokonaisuudessaan’
(b)
Riippusillasta puuttui lautoja ja suojavaijereita oli irti. – Hiekkalaatikoista oli irronnut puuosia ja puuosat olivat tikkuisia. (l) | On myös totta, että talouspoliittista valtaa on siirtynyt pois Suomen päättäjiltä. Valtaa on siirtynyt markkinoille eli yritysjohtajille ja virkamiehille sekä ylikansallisille poliittisille elimille. (L) | Kyliä tyhjenee Oderjoen tulviessa K-Euroopassa (L) [otsikko] | Puhelinyhteyksiä on yhä poikki (L) [otsikko]

Kun ilmaistaan jatkuvaa toimintaa, kvantitatiivisesta epämääräisyydestä voi syntyä mielikuva satunnaisista, eri vaiheissa erilaisista joukoista (c).

(c)
Hässäkkä oli yhdeksän aikaan täydessä vauhdissa, ja miehiä ja autoja kulki portista sinne tänne, sisään ja ulos. (l)

Mielikuva perustuu siihen, että partitiivisubjekti on indefiniittinen ja lauseessa olevien määrän tai ajan ilmausten vaikutusalassa. Tämä ilmenee esimerkistä (d), joka tulkitaan siten, että joitakin suunnistajia oli nähtävissä kullakin kyseisen ajanjakson hetkellä, kuuluivatpa nämä sitten tiettyyn, puheena olevaan joukkoon tai eivät. Nominatiivisubjektillinen lause sopii yhteyteen, jossa seurataan tietyn joukon etenemistä (e).

(d)
Koko ajan suunnistajia juoksi pellon laidassa ~ juoksi pellon laidassa suunnistajia.
(e)
Koko ajan suunnistajat juoksivat pellon laidassa.

Kuvattu partitiivin ja nominatiivin ero voi olla käytännössä lähes olematon, etenkin jos tarkoite mainitaan ensimmäistä kertaa (f).

(f)
Hermojen kiristyttyä alkaa myös edellä ajava tehdä helpommin ajovirheitä. Kuljettajan pulssi kiihtyy ja ärräpäät lentävät. (L) ~ ärräpäitä lentää | Parhailla pihamailla on ruokaillut jo kymmeniä peippoja yhtäaikaa. Myös mustarastaat ja monet muut pikkulinnut ovat vierailleet pihamailla. (l) ~ mustarastaita ja monia muita pikkulintuja on vieraillut pihamailla

Partitiivisubjektilla on kiinteä yhteys määrän ilmaisemiseen, etenkin kvanttorilauseessa (» § 902). Lauseella Vartta kasvoi 1,5 metriä (l) kuvataan varren syntymää ja kehitystä 1,5 metrin mittaan. Sekä vartta että kasvuprosessia käsitellään vähittäin etenevänä, siis jaollisena. Määränilmaus koskee partitiivisubjektillisessa lauseessa aina (myös) subjektitarkoitteen määrää. Nominatiivisubjektillinen Varsi kasvoi 1,5 metriä puolestaan saa tulkinnan, jonka mukaan jo olemassa olevan varren mittaan tuli lisää 1,5 metriä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot