Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > ’Kanssa’- ja ’ilman’-merkityksiset adverbiaalit > § 992 Tulla ystävän kanssa ~ mukana, ystävineen, ilman ystävää

§ 992 Tulla ystävän kanssa ~ mukana, ystävineen, ilman ystävää

Sitä, että toimitaan tai ollaan yhdessä jonkun kanssa tai tehdään useampaa asiaa, ilmaistaan yksinkertaisimmillaan lausekerinnastuksella, esim. Maija ja Matti tulevat; Hän opiskeli suomea ja englantia. Mahdollista on myös esittää toinen tekijä tai asia määritteessä, esim. Maija tulee Matin kanssa; Hän opiskeli suomen ohella englantia.

’Kanssa’-merkityksisiä postpositioita on erilaisia (a) (ks. additiiviset adpositiot » § 689). Niin adverbina kuin adpositionakin käytettävä sana on mukana (b).

(a)
– – ydinkokeiden vastustajat kahakoivat poliisin kanssa. (l) | Adjani kaunistaa Sharon Stonen keralla tulossa olevaa leffaa nimeltä Diabolique – –. (l) | Kysymyksen myötä siirrymme rautatieasemalle – –. (l)
(b)
Suomi ei ole mukana tämän vuoden koitoksessa. (E) | Aivan pienenä olin äidin mukana pyykillä – –. (E)

Postposition kanssa sisältävä ilmaus voi joskus saada instrumentaalisen tulkinnan: Yksi pojista karkasi miesten kimppuun puukon kanssa (l).

’Kanssa’-merkitystä ilmaistaan myös komitatiivisijaisella lausekkeella, joka on tyypillisesti substantiivin adverbiaali (c) (» § 1264). Tietynlaiset substantiivit voivat saada myös adessiivisijaisen adverbiaalin varsinkin ilmoituksissa tai sellaisissa yhteyksissä, joissa on puhe ruoka- tai juoma-annoksista (d).

(c)
– – väestönkasvu lisääntyvine päivähoitokustannuksineen rasittaa taloutta – –. (l) | [Kouluissa] Videolaitteita kuulokkeineen on yhden opetusryhmän verran. Kirjastoissa on paitsi paljon kirjoja myös tietokoneet kieliohjelmineen. (l) | Japanin prinssi saapuu puolisoineen Suomeen. (l)
(d)
Kerrostalohuoneisto omalla saunalla (E) | Kiva asunto tilavalla parvekkeella (E) | Usein Miikael otti pelkkää mineraalivettä jäillä, – –. (k) | Tilasin mieliannokseni, pippuripihvin uuniperunoilla ja kermakastikkeella, – –. (k)

Vailla olemista tai puuttumista ilmaistaan adpositiolausekkeilla, abessiivisijaisilla substantiivilausekkeilla, partikkelin paitsi sisältävillä ilmauksilla (e) sekä ilman että ‑lauseilla (f).

(e)
Voimme elää ilman ruokaa useita viikkoja, mutta ilman vettä vain muutaman päivän. (yo) | Jasse Jalonen on vailla pelipaikkaa! (l) | Testissä laitteet toimivat satunnaisia paperin jumiutumisia lukuun ottamatta ongelmitta. (l) | – – olemme toimineet täysin rahatta eli talkoovoimin. (E) | Meitä harmittaa, että suomalaiset kuluttajat jäävät paitsi meidän oluttamme, – –. (l) | En minä syö hampurilaisia. Paitsi silloin kun itse laitan niitä. (k)
(f)
Äkkiä ovi aukesi ilman että kuulin askeleita sen takaa. (k) | Sillä [sukanvetolaitteella] saa sukat jalkaan helposti ilman että täytyy kovasti kumartua. (l)

Vailla olemista merkitsevät myös sellaiset tOn-päätteisen karitiiviadjektiivin tai mAtOn-päätteisen kieltopartisiipin sisältävät tilan ilmaukset kuin Voimme elää oireettomina kauan; En aio jäädä näkymättömäksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot