Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > Tapa > § 989 Tavan adverbiaaleina monentyyppisiä lausekkeita

§ 989 Tavan adverbiaaleina monentyyppisiä lausekkeita

Varsinaiset tavan adverbiaalit kuvaavat tapahtuman ja tilan laatua. Ne ovat erilaisia adverbi- (» § 653655) ja adpositiolausekkeita (a) sekä NP:itä (b), jollaiset ovat yleensä adessiivissa tai instruktiivissa, mutta abstraktimmissa yhteyksissä mahdollisia ovat myös inessiivi ja translatiivi.

(a)
– – kaappausvälikohtaus päättyi onnellisesti. (l) | Eurooppalainen iltapuku paljastaa kroppaa jännittävämmin kuin mitkään bikinit – –. (l) | He seisoivat eteisessä kasvokkain. (k) | Hän meni vaivihkaa eteiseen, avasi oven hiljaa. (k) | Eihän mökki ihan itsestään ole voinut palaa. (l) | Tosca haukkui innoissaan kun näki minut ovella. (k) | Lehtola – – on valittu kahden muun kuurosokean tavoin kokeilemaan uudenlaista tietokonetta. (l)
(b)
Nostin pääni ja sanoin kuuluvalla ja lujalla äänellä: – –. (l) | – – lammaslaumat näyttävät selviävän liikenteestä hämmästyttävän vähin tappioin. (l) | – – kysymys on hyvä veli ‑ketjusta positiivisessa mielessä. (l) | – – kuulutukset ja mainossanomat tulevat samaa kautta englanniksi tai ranskaksi. (l)

Tapaa ilmaistaan myös instruktiivisijaisella E-infinitiivilausekkeella tai adessiivisijaisella MA-infinitiivilausekkeella; jälkimmäisessä korostuu toiminnan menetelmän kuvaaminen (» § 515518). Abessiivisijainen MA-infinitiivilauseke on kielteinen tavan adverbiaali (» § 1627).

(c)
Nyökytellen ja myönnellen ja piinaantuneesti hymyillen väännyin rappuun, – –. (k) | En aloittanut haukkumalla ja syyttämällä vaan kiitin mielenkiintoisesta artikkelista. (k) | Dekkari on parasta hotkaista taakseen vilkuilematta, yhdellä istumalla, juomatta viiniä välillä. (l)

Lisäksi tavan adverbiaalina toimivat statusrakenne (d), erilaiset kuin-ilmaukset sekä adverbin siten, niin, näin, noin ja että-lauseen muodostamat rakenteet (e).

(d)
Hän soittaa silmät suljettuina – –. (l) | Irma istui Annan keinussa kädet sylissä hiukset silmillä – –. (k) | Emme tulleet Tampereelle takki auki. (l)
(e)
Äiti istui niin kuin siinä olisi istunut monta äitiä. (k) | Kuului omituinen vaimea jyrähdys, kuin maa olisi yskäissyt. (k) | Ikkuna on suunniteltu siten, että jos menee maustekaapille, iskee vasemman silmäkulmansa siihen ikkunan kulmaan. (k)

Tavan adverbiaali on täydennyksenä käyttäytymis- ja sujumisverbeillä kuten asennoitua, käyttäytyä, suhtautua, kohdella, menetellä ja sujua (» § 489). Tässä tehtävässä esiintyvät samanrakenteiset ilmaukset kuin tavan adverbiaaleina muutenkin:

(f)
Toivon että käyttäydytte sivistyneesti kodissani. (k) | Ei muita voi kohdella miten lystää. (l) | Laskeutuminen sujui suunnitelmien mukaan. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot