Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet > Tehden- ja tekemällä-rakenteiden merkitys ja käyttö > § 518 Tehden ja tekemällä: rakenteiden aikatulkintoja

§ 518 Tehden ja tekemällä: rakenteiden aikatulkintoja

en- (a) ja mAllA-rakenteet (b) eroavat jonkin verran aikatulkinnoiltaan. Molempia käytetään ilmauksissa, joissa infinitiivin ja hallitsevan lauseen ilmaisemat tilanteet ovat ainakin osittain samanaikaisia (toinen sisältyy toiseen):

(a)
– – yö, tuo tunturimaailman loputtoman päivän tuskin tupakkatauon mittainen hengähdyspaussi, jolloin aurinko hiipuu pohjoisen äärellä ollen silti hereillä ja valvoen valtakuntansa elämää. (k) | Royal Albert Hallin yleisö elää mukana laulaen ja taputtaen, serpentiinejä ja ilmapalloja heitellen. (l) | – – tyttö puraisi kikattaen ystävänsä kaulaa (K)
(b)
Maaherra Kaarina Suonio avasi markkinat torstai-iltana sytyttämällä Vilkinaroon rakennetun tervahaudan. (l) | Työntekijä voisi jäähdytellä olemalla töissä vain joka toinen päivä. (l) | SDP peittää neuvottomuuttaan haukkumalla Kokoomusta. (l)

Muutkin aikatulkinnat kuin samanaikaisuus ovat mahdollisia. mAllA-rakenne voi kuvata hallitsevaan tilanteeseen nähden aiemman, duratiivisen tapahtuman, joka johtaa hallitsevan rakenteen ilmaisemaan tilanmuutokseen (c). Keinon toteuttaminen, esim. juokseminen, edeltää ainakin suurelta osin tuloksen saavuttamista, kuten taktikoksi tuloa. Myös en-rakenne esiintyy näin: Asiat selviävät eläen.

(c)
Hyväksi taktikoksi ei tulla ajattelemalla vaan juoksemalla, tekemällä virheitä ja ottamalla oppia omista virheistään. (l) | Tosin tiesin, että on asioita jotka selviävät vain elämällä. (k) | Paineen alla pelaamisen oppii vain harjoittelemalla ja esiintymällä joka viikko fanaattisen yleisön edessä. (l)

en-rakenteen ilmaisema tilanne voidaan kuitenkin tulkita hallitsevaa tilannetta myöhemmäksi, kun sillä ilmaistaan peräkkäisiä tapahtumia (d) tai seurauksia (e). Silloin infinitiivirakenteen ja hallitsevan rakenteen suhde vastaa rinnastussuhdetta, joka niin ikään usein implikoi peräkkäisyyttä tai seurausta. Näitä tehtäviä mAllA-rakenteella ei ole.

(d)
Maanantaina kolmen kuukauden korko oli 5,11 ja se kävi korkeimmillaan 5,33:ssa tullen perjantaina 5,18:een. (l) | Tunnen itseni nöyryytetyksi, Grant totesi Lettermanille lisäten ”häipyvänsä vähäksi aikaa maisemista”. (l) | Levyseppä kiinnostui konepajakoulussa oikein tosissaan matematiikasta ja fysiikasta jatkaen opintojaan teknikoksi ja edelleen insinööriksi. (l)
(e)
Konsernin liikevaihto kasvoi 2,5 miljardilla markalla ollen nyt 8,5 miljardia markkaa. (l) | Myllys torjui tiistain päätöskierroksella rangaistuslaukauksen päästen tempun ansiosta juhlimaan 33 000 markan bonusta runkosarjan voitosta. (l) | Serbien kolmen lentokoneen ilmaisku oli seurausta siitä, että Kroatian armeija oli edennyt Lounais-Bosniassa katkaisten serbien tärkeän huoltoreitin Krajinan pääkaupungista Kninistä Bosnian serbialueille. (l)

Seuraustulkinta on ominainen statiivisille rakenteille (esim. ollen 8,5 miljardia markkaa), joka liittyvät muutosta ilmaisevaan lauseeseen, ja toisaalta muutosverbeille, esim. päästen, joutuen ja jääden. Pelkän peräkkäisyyden ja seuraussuhteen rajaa ei ole aina helppo vetää sellaisissa tapauksissa kuin (e). Peräkkäisyyden implikaatiota ei synny, jos molemmat tilanteet ovat statiivisia (f).

(f)
– – toiminta on suhteellisen yksipuolista käsittäen nuoren jalostusaineiston alustavaa kokeilua täkäläisissä kasvuolosuhteissa. (ou)

Huom. Kielenhuollon kannasta en-rakenteen käyttöön ks. T. Itkonen 2000: 77–78, Ontermaa 2003.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot