Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippien merkitys ja aikasuhteet > Agenttipartisiipin aikasuhteet > § 525 Aiempi tai päättymätön: bakteerin aiheuttama tauti

§ 525 Aiempi tai päättymätön: bakteerin aiheuttama tauti

Agenttipartisiipin aikasuhteet ovat joustavat. Tyypillisesti agenttipartisiippi tarkoittaa toiminnan tuloksena syntynyttä tilaa, joka esitetään luonnehdittavan tarkoitteen ominaisuutena (a). Tilanne voi myös olla aiemmin alkanut mutta edelleen jatkuva (b). Tämä on ominaista tilaverbien partisiipeille (c): esim. kaikkien ihailema opettaja tulkitaan aikasuhteiltaan samoin kuin ihailtu opettaja (» § 522).

(a)
Leipäviikolla on mahtava maistella mummin leipomaa leipää. (l) | Hän yritti yhtä aikaa puristaa jokaisen halukkaan kättä ja pidellä ihailijoiden lahjoittamaa äänilevyä (hkv) | Yhä ilmeisemmäksi on käymässä rauhanprosessin aiheuttama särö israelilaisten keskuudessa. (l)
(b)
Serbijoukkojen saartamaan Gorazdeen jää noin 65 000 muslimiasukasta. (l)
(c)
Akatemia on valtion ylläpitämä ja valvoma virallinen laitos (hkv) | Pertti Salomaa on keksinyt oivan tavan käsitellä nuorten harrastamaa ilkivaltaa. (l) | Aurinkoa ja lämmintä on luvassa ja toivottavasti myös järjestäjien pelkäämät tuulet pysyvät kurissa. (l)

Agenttipartisiippi voi myös kuvata meneillään olevaa tilannetta. Tämän tekee selväksi puhetilanteen tai kerrotun tilanteen aikaan viittaava adverbi, esim. parhaillaan (d). Tulkinta voi olla myös ajankohtaan suhteuttamaton (e).

(d)
Käytämme suunnittelussa hyväksemme kansanterveyslaitoksen parhaillaan tekemää tutkimusta, – –. (l) | Fyysikoiden ja matemaatikoiden tänäkin päivänä kiihkeästi etsimän yhtenäiskenttäteorian rakennuspalikoista varmasti osa on jo pöydällä edessämme, – –. (L)
(e)
Yksityistä kuorma-autoliikennettä ovat esimerkiksi kaupan keskusliikkeiden omalla kalustollaan tekemät kuljetukset. (l) | Neljä suurta valmistaa Suomessa kaksi kolmannesta teollisuuden käyttämistä painoväreistä. (l)

Sekä aiempi että päättymätön tulkinta on mahdollinen mm. lauseesta Bakteerin aiheuttama tauti talttuu penisilliinillä (l). Taudin syntyminen edeltää sen talttumista, mutta puhe voi olla myös kyseisenlaisista taudeista yleensä. Tällä tavoin agenttipartisiippi voi vastata aikatulkinnaltaan useampia muita partisiippeja:

(f)
Bakteerin aiheuttama ~ bakteerista aiheutuva tauti talttuu penisilliinillä.
Bakteerin aiheuttama ~ bakteerista aiheutunut tauti talttuu penisilliinillä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot