Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Partisiippilauseke predikatiivina ja partisiippi liittomuodossa > § 537 Hän oli pukeutuneena toppatakkiin vs. pukeutunut

§ 537 Hän oli pukeutuneena toppatakkiin vs. pukeutunut

Essiivimuotoinen NUT- tai TU-partisiippi muodostaa olla‑ ja tulla-verbiin ja eräisiin muihinkin verbeihin liittyessään verbiliiton, jota voi verrata liittotempuksiin:

 
  Verbiliitto Liittotempus
Aktiivi Hän oli pukeutuneena toppatakkiin. Hän oli pukeutunut toppatakkiin.
Passiivi Laitos oli siirrettynä Uralin taakse. Laitos oli siirretty Uralin taakse.

Verbiliitossa partisiippi ei muodosta lauseketta, ja sen laajennukset voivat olla siitä erillään (passiivimuodosta » § 1335).

 
– – keskellä tietä on auton kattoteline ja siihen on kiinnitettynä iso puinen pöytä. (k) | – Suojatien eteen oli pysähtyneenä molemmilla kaistoilla henkilöautot. (l) | Suurimmillaan pimeys on kello 21.14, jolloin auringosta on pimentyneenä 25 prosenttia. (l) | Outokummun Magnets Oy:llä on ollut enemmän tilauksia kuin tehdas on voinut ottaa vastaan tähän mennessä. Parhaillaankin on myytynä noin puolen vuoden tuotanto. (a)

Essiivin sisältävä verbiliitto kuvaa tilaa, joka on mahdollisesti väliaikainen (» § 1258), kun taas liittotempus kuvaa itse tapahtumaa. Keston ilmaus koskee essiivirakenteessa tilan kestoa: lause Hän oli viikon pukeutuneena toppatakkiin tulkitaan siten, että tila jatkui viikon. Toiminnallisen verbin liittotempus, esim. Hän oli viikon pukeutunut toppatakkiin, antaa ymmärtää, että toiminta on jatkunut tai toistunut tuon ajan. Essiivirakenteessa tila voidaan ilmaista puhehetken aikaiseksi adverbilla parhaillaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot