Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Infinitiivilauseke nominin määritteenä > Infinitiivilauseke substantiivin määritteenä > § 507 Sain kimmokkeen lähteä: liittyykö infinitiivi substantiiviin?

§ 507 Sain kimmokkeen lähteä: liittyykö infinitiivi substantiiviin?

Substantiivin yhteydessä oleva infinitiivilauseke on useimmiten lauseen lopussa. Tapaukset, joissa tällainen käyttö on vakiintunutta, ovat tulkittavissa siten, että infinitiivilauseke ei kuulu NP:hen vaan liittyy substantiivin ja verbin muodostamaan predikaattiin, jota voidaan verrata yhteen verbiin kuten saada tai aikoa:

 
  Predikaatti    
Päätoimittajalla on oikeus   teettää työt muilla.
Päätoimittajalla ei ole toivoakaan   saada muita tekemään töitä.
Päätoimittaja sai kimmokkeen   teettää työt muilla.
Päätoimittaja sai ~ aikoi   teettää työt muilla.

Tätä analyysia tukee se, että infinitiivin laajennukset voivat olla siitä erillään niin kuin verbin täydennyksenä toimivan infinitiivinkin (a) (» § 491). Myös itse infinitiivi voi olla erillään substantiivista (b).

(a)
Liang pitää patoaluetta Jangtsejoella merkittävänä osana historiallista Kiinaa, jota asiantuntijoilla ei ole koskaan ollut tilaisuutta tutkia kunnolla. (l) | Sinne oli kova työ päästä, kalliot olivat yöpakkasesta liukkaat. (k) | Sitäkin on sopiva hetki miettiä, miten me kehitämme edunvalvontaamme – –. (l)
(b)
– Kun minun aikani tulee lopettaa, teen sen hyvin nopeasti. (l)

Vakiintuneita substantiivin ja infinitiivilausekkeen yhdistelmiä on enimmäkseen omistus- tai muussa eksistentiaalilauseessa (c); vain eksistentiaalilauseessa esiintyvät esim. ilmaukset kova ~ täysi työ + InfP ja (ei ole) toivoakaan. Samantyyppisiä yhdistelmiä esiintyy eräiden verbien objektina (d).

(c)
Ei minulla ole aikaa toimia minään lapsenvahtina. (k) | – – katoliset papit punoittavat aina, koska heillä on takahuoneessa vapaat kädet naukkailla ehtoollisviiniä. (k) | Minulla ei ollut vaikeuksia saada aikaani kulumaan (l) | Tilalle tulleilla on kova työ täyttää lähteneitten saappaat. (l) | Mull oli vähän hommaa saada se puuhaan jotain et mä ehdin koluta siellä (TV)
(d)
Sieltä sain kimmokkeen siirtyä temperatekniikkaan. (l) | – – Pirkko Lehto ja Timo Ruohonen saivat varsin vapaat kädet rakentaa oman palapelinsa. (l) | – – tämä aiheuttaa vaikeuksia käydä entisellä kotiseudulla asioita järjestämässä ja sukulaisia tapaamassa, – –. (a) | Olen aina tuntenut halua suojella häntä. (k)

Sellaisissa tapauksissa kuin (d) hallitsevan lauseen rakenne vaikuttaa myös infinitiivin totaaliobjektin sijaan, esim. Tunsin halua paiskata kirjan maahan; Siellä tunnettiin halua paiskata kirja maahan (» § 940). Myös tämä tukee analyysia, jonka mukaan infinitiivilauseke toimii kuin olisi verbin täydennyksenä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot