Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Yleistä > MA-infinitiivi > § 494 Tekemässä, tekemään: MA-infinitiivin muotojen tehtävät

§ 494 Tekemässä, tekemään: MA-infinitiivin muotojen tehtävät

MA-infinitiivin viiden sijamuodon keskeiset tehtävät esitellään asetelmassa 91. Kuudes muoto, instruktiivi, on vähäkäyttöinen ja esiintyy vain verbiliitossa nesessiivisen pitää-verbin kanssa: Mitä minun pitikään sanomani? (» § 452).

Asetelma 91: MA-infinitiivin ja MA-infinitiivilausekkeen keskeiset käytöt
Inessiivi
Adverbiaalitäydennyksenä Pistäydyin katsomassa postia.
Näin sinut pihalla istuskelemassa.
» § 499501 
Verbiliitossa Olemme perustamassa yhdistystä. » § 452 
Elatiivi
Adverbiaalitäydennyksenä Tulen juuri hakemasta postia.
Älä yritä estää minua puhumasta siitä.
» § 499501 
Verbiketjussa Joko siellä lakkasi satamasta? » § 496 
Illatiivi
Adverbiaalitäydennyksenä Tulkaa syömään iltapalaa.
Olli sai minut suostumaan puhujaksi.
» § 499501 
Adjektiivin laajennuksena Oletko valmis lähtemään mukaan? » § 499, 508 
Verbiketjussa Meillä sattuu nyt olemaan vähän kiire. » § 496 
Verbiliitossa Tehtävä tulee olemaan vaikea. » § 451 
Adessiivi
Adverbiaalimääritteenä Vältin flunssan ottamalla rokotuksen. » § 515520 
Abessiivi
Adverbiaalimääritteenä Poistuin sanomatta mitään. » § 515520 
Verbiliitoissa En malta olla kiusoittelematta sinua.
Se on ~ jäi ~ jätin sen tekemättä.
» § 452 

MA-infinitiivin sisäpaikallissijojen muodostamat lausekkeet esiintyvät samanlaisissa yhteyksissä kuin vastaavansijaiset substantiivilausekkeet. Infinitiivilauseke voi esiintyä samasijaisen tai suuntaisuudeltaan vastaavan, paikkaa ilmaisevan NP:n ohellakin (a–c).

(a)
Jana hääräsi talon lasiseinäisessä keittiössä silppuamassa lisukesalaattia. (k) | Pitkien valmistelujen jälkeen neljä purjehtijaa seisoi joulukuun 28. päivän iltana kesäisen Ushuaian rannassa tutkimassa löytyisikö s/y Callasta ja kapteeni Jorge Trabuchia. (l)
(b)
Joronen ja Angervuori haluaisivat lainsäätäjät rakennustyömaalle tutustumaan rakentamiseen ennen kuin laativat lakeja, – –. (l) | Lyhyen matematiikan lukijoita otetaan TTKK:hon opintoja täydentämään ja sen jälkeen jatkoon. (l)
(c)
Vanhempi konstaapeli Kallio löytää tohtorin omenapuun alta torkkumasta vanhassa lepotuolissa, hellehattu silmillään. (k) | 57-vuotias tiskijukka oli juuri palannut kiertueelta mainostamasta omaelämäkertaansa – –. (l)

Liike- ja siirtämisverbien yhteydessä MA-infinitiivin illatiivin muodostaman lausekkeen voi tulkita ilmaisevan toiminnan tarkoitusta (» § 550). Toisaalta samat infinitiivit esiintyvät myös verbiketjuissa, ja infinitiivilausekkeet toimivat monien abstraktien ja mentaalisten verbien täydennyksinä, jolloin niiden paikallissijamerkitys jää taka-alalle (» § 470). MA-infinitiivin inessiivillä on kuitenkin useimmissa yhteyksissä aspektuaalinen, meneillään tai alkamassa olevan tapahtuman merkitys, joka näkyy mm. sen irrallisessa käytössä (d) ja olla tekemässä -verbiliitossa (» § 452, 15191520).

(d)
Testauskäsittelijät saamassa viimeistä silausta Suomet JOT-tuotteen tiloissa. (l) [kuvateksti] | Anja ja Anetshka pyörää keksimässä (l) [alaotsikko]

MA-infinitiivin adessiivi ja abessiivi ovat keskenään samantapaisessa käytössä. Adessiivi ilmaisee tapaa tai keinoa, ja abessiivi on mm. sen kielteinen vastine; molempien muodostamat lausekkeet toimivat verbin tai verbi-ilmauksen määritteenä. Abessiivi esiintyy myös merkitykseltään kielteisissä verbiliitoissa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot